CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 22/04/2024 ĐẾN NGÀY 28/04/2024

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 22/04/2024


BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Mãnh hổ thiếu lâm – Tập 5
6h10 Khám phá biển đảo : Huyền tích biển Ba Động
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim tài liệu : Làng cổ Cự Đà
7h00 Phim truyện Trung Quốc : Đại chú tể _ Tập 12
7h45 Thế giới đó đây : Nguy hiểm động vật hoang dã
8h00 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang _ Tập 4
9h25 Chương trình : Khi chồng tôi vào bếp
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h05 Chương trình : Nghệ thuật ” Mạch nguồn Vĩ Dặm “
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện hình Cái Bè
11h20 Chương trình : Nét Việt
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Thượng cổ mật ước – Tập 35
12h35 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì ông màu _ Tập 38
13h25 Chương trình : Nâng bước đến trường (PL)
13h40 Phim tài liệu : Đi tìm trang phục Việt
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Trường ca hành – Tập 20
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h25 Văn nghệ địa phương _ Ca cổ : Tiền Giang trang sử đẹp
16h10 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may – Tập 28
17h00 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Tùy Đường xưng hùng _ Tập 60
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h50 Phim truyện Trung Quốc : Mãnh hổ thiếu lâm – Tập 6
20h30 Chuyên đề : Nông thôn ngày nay
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Đại chúa tể _ Tập 13
21h35 Bản tin : Thời sự cuối ngày
21h45 Khám phá biển đảo : Huyền tích biển Ba Động ( PL )
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Trường ca hành – Tập 20
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may – Tập 28
00h15 Thế giới đó đây : Thế giới những hòn đảo
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang _ Tập 4
01h30 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì ông màu _ Tập 38
02h15 Khám phá thế giới : Những chiến binh mặc áo giáp
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Thượng cổ mật ước – Tập 35
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Tùy Đường xưng hùng _ Tập 60

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 23/04/2024

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Mãnh hổ thiếu lâm – Tập 6
6h10 Khám phá biển đảo : Đất biển anh hùng
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
7h00 Phim truyện Trung Quốc : Đại chúa tể _ Tập 13
7h45 Chuyên đề : Nông thôn ngày nay (PL)
8h00 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang _ Tập 5
9h25 Truyền hình huyện hìn Cái Bè ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h05 Khám phá thế giới : Những lãnh chúa vùng đồng cỏ
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cai Lậy
11h20 Chương trình : Nét Việt
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Thượng cổ mật ước – Tập 36
12h35 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì ông màu _ Tập 39
13h25 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình ( PL )
13h40 Phim tài liệu : Đi tìm trang phục Việt
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Rặng trâm bầu – Tập 1
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h25 Chương trình _ Ca cổ : Bài ca người lính
16h10 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may – Tập 29
17h00 Chuyên đề : Chính sách pháp luật
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Tùy Đường xưng hùng _ Tập 61
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Mãnh hổ thiếu lâm – Tập 7
20h30 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h55 Phim truyện Trung Quốc : Đại chúa tể _ Tập 14
21h35 Bản tin : Thời sự cuối ngày
21h45 Khám phá biển đảo : Đất biển anh hùng ( PL )
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Rặng trâm bầu – Tập 1
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may – Tập 29
00h15 Thế giới đó đây : Thế giới những hòn đảo
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang _ Tập 5
01h10 Phim tài liệu : Nghề làm bánh gio
01h30 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì ông màu _ Tập 39
02h15 Khám phá thế giới : Phiêu lưu trong hoang dã ( Phần 1 )
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Thượng cổ mật ước – Tập 36
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Tùy Đường xưng hùng _ Tập 61

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 24/04/2024

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Mãnh hổ thiếu lâm – Tập 7
6h10 Khám phá biển đảo : Hòn đá giữa biển khơi
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h55 Tiết mục : An Toàn Giao Thông ( PL )
7h00 Phim truyện Trung Quốc : Đại chúa tể _ Tập 14
7h45 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h00 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang _ Tập 6
9h25 Truyền hình huyện Cai Lậy ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng PL )
10h05 Khám phá thế giới : Những đôi cánh
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình Thị xã Cai Lậy
11h20 Chương trình : Nét Việt
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Thượng cổ mật ước – Tập 37
12h35 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì ông màu _ Tập 40
13h25 Chuyên đề : Chính sách pháp luật ( PL )
13h40 Phim tài liệu : Đi tìm trang phục Việt
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Rặng trâm bầu – Tập 2
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h25 Chương trình : Kiến tạo nhịp cầu – Số 1
15h50 Chương trình _ Hạt giống tâm hồn ( số 10 )
16h10 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may – Tập 30
17h00 Chuyên đề : Cải cách hành chính
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Tùy Đường xưng hùng _ Tập 62
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Mãnh hổ thiếu lâm – Tập 8
20h30 Bản tin Chuyên đề : Đưa chính sách Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào cuộc sống
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Đại chúa tể _ Tập 15
21h35 Bản tin : Thời sự cuối ngày
21h45 Khám phá biển đảo : Hòn đá giữa biển khơi ( PL )
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Rặng trâm bầu – Tập 2
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may – Tập 30
00h15 Thế giới đó đây : Những miền đất bí ẩn
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang _ Tập 6
01h10 Phim tài liệu : Đờn ca tài tử nghề không bằng cấp
01h30 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì ông màu _ Tập 40
02h15 Khám phá thế giới : Phiêu lưu trong hoang dã ( Phần 2 )
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Thượng cổ mật ước – Tập 37
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Tùy Đường xưng hùng _ Tập 62

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 25/04/2024

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Mãnh hổ thiếu lâm – Tập 8
6h10 Phóng sự : Tiền Giang những chiến công vang dội _ Tập 1
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h55 Chương trình : Làm chủ tay lái
7h00 Phim truyện Trung Quốc : Đại chúa tể _ Tập 15
7h45 Bản tin Chuyên đề : Đưa chính sách Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào cuộc sống (PL)
8h00 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang _ Tập 7
9h25 Truyền hình Thị xã Cai Lậy ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h05 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h40 Chương trình : Sách hay thay đổi cuộc đời
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Tân Phước
11h20 Chương trình : Nét Việt
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Thượng cổ mật ước – Tập 38
12h35 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì ông màu _ Tập 41
13h25 Chuyên đề : Cải cách hành chính
13h40 Phim tài liệu : Đi tìm trang phục Việt
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Rặng trâm bầu – Tập 3
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h25 Khám phá thế giới : Chu kỳ của sự sống
16h15 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may – Tập 31
17h00 Chương trình : Khi chồng tôi vào bếp
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Tùy Đường xưng hùng _ Tập 63
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Mãnh hổ thiếu lâm – Tập 9
20h30 Chuyên đề : An toàn giao thông trên các nẻo đường
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Đại chúa tể _ Tập 16
21h35 Bản tin : Thời sự cuối ngày
21h45 Phóng sự : Tiền Giang những chiến công vang dội _ Tập 1 ( PL )
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Rặng trâm bầu – Tập 3
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may – Tập 31
00h15 Thế giới đó đây : Họ nhà mèo
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang _ Tập 7
01h10 Phim tài liệu : Aó dài Việt Nam
01h30 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì ông màu _ Tập 41
02h15 Khám phá thế giới : Phiêu lưu trong hoang dã ( Phần 3 )
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Thượng cổ mật ước – Tập 38
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Tùy Đường xưng hùng _ Tập 63

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 26/04/2024

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Mãnh hổ thiếu lâm – Tập 9
6h10 Phóng sự : Tiền Giang những chiến công vang dội _ Tập 2
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h55 Tiết mục : An Toàn Giao Thông ( PL )
7h00 Phim truyện Trung Quốc : Đại chúa tể _ Tập 16
7h45 Chuyên đề : An toàn giao thông trên các nẻo đường (PL)
8h00 Ca nhạc
8h30 Trực tiếp : Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập Thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Châu Thành
11h20 Chương trình : Nét Việt
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Thượng cổ mật ước – Tập 39
12h35 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì ông màu _ Tập 42
13h25 Chương trình : Câu chuyện nhông thôn
13h40 Phim tài liệu : Đi tìm trang phục Việt
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Cô gái trên sông – Tập 1
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h25 Chương trình : Kiến tạo nhịp cầu – Số 1 ( PL )
15h50 Thế giới đó đây : Trong thế giới hoang dã
16h15 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may – Tập 32
17h00 Chuyên đề : Người cao tuổi
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Tùy Đường xưng hùng _ Tập 64
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Mãnh hổ thiếu lâm – Tập 10
20h35 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Đại chúa tể _ Tập 17
21h35 Bản tin : Thời sự cuối ngày
21h45 Phóng sự : Tiền Giang những chiến công vang dội _ Tập 2
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Cô gái trên sông – Tập 1
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may – Tập 32
00h15 Thế giới đó đây : Họ nhà mèo
00h30 Chương trình : Nghệ thuật ” Di sản văn hóa Nam Bộ “
01h10 Phim tài liệu : Hành Thiện làng cổ hình cá chép
01h30 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì ông màu _ Tập 42
02h15 Khám phá thế giới : Phiêu lưu trong hoang dã ( Phần 4 )
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Thượng cổ mật ước – Tập 39
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Tùy Đường xưng hùng _ Tập 64

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 27/04/2024

BUỔi SÁng
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Mãnh hổ thiếu lâm – Tập 10
6h10 Phóng sự : Tiền Giang những chiến công vang dội _ Tập 3
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h55 Chương trình : Làm chủ tay lái
7h00 Phim truyện Trung Quốc : Đại chúa tể _ Tập 17
7h45 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
8h00 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang _ Tập 9
9h25 Truyền hình huyện Châu Thành ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Trực tiếp : Pháp luật với đời sống
10h50 Hành trình di sản : Đền thờ trạng nguyên Vũ Duệ
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên đề : Khoa học giáo dục
11h20 Chương trình : Làm chủ tay lái
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Thượng cổ mật ước – Tập 40
12h35 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì ông màu _ Tập 43
13h25 Chuyên đề : Người cao tuổi ( PL )
13h40 Phim tài liệu : Sóc Bom Bo
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Cô gái trên sông – Tập 2
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
16h15 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may – Tập 33
17h00 Chuyên mục : Vì tuổi thơ
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Tùy Đường xưng hùng _ Tập 65
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Mãnh hổ thiếu lâm – Tập 11
20h30 Chuyên mục : Người lao động
20h45 Chương trình : ” Đường đến vinh quang năm 2023 – 2024 “
21h35 Bản tin : Thời sự cuối ngày
21h45 Phóng sự : Tiền Giang những chiến công vang dội _ Tập 3 ( PL )
22h10 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h50 Phim truyện Việt Nam : Cô gái trên sông – Tập 2
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may – Tập 33
00h15 Thế giới đó đây : Những dòng sông lớn ở Châu Phi
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang _ Tập 9
01h10 Phim tài liệu : Nghề dệt thổ cẩm
01h30 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì ông màu _ Tập 43
02h15 Khám phá thế giới : Phiêu lưu trong hoang dã ( Phần 5 )
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Thượng cổ mật ước – Tập 40
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Tùy Đường xưng hùng _ Tập 65

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 28/04/2024

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Mãnh hổ thiếu lâm – Tập 11
6h10 Phóng sự : Tiền Giang những chiến công vang dội _ Tập 4
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h55 Tiết mục : An Toàn Giao Thông ( PL )
7h00 Khám phá thế giới : Làng Gốm Cẩm Trang
7h20 Chương trình : Hạt giống tâm hồn ( số 10 )
7h45 Chuyện mục : Người lao động ( PL )
8h00 Ca nhạc
8h30 Trực tiếp : Bạn nhà nông
9h20 Chuyên đề : Khoa học giáo dục ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : ” Đường đến vinh quang năm 2023 – 2024 ” ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chương trình : Kết nối Bắc Sông Hậu
11h15 Bản tin chuyên đề : Giới thiệu sách hay hàng tháng
11h20 Chương trình : Nét Việt
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Thượng cổ mật ước – Tập 41
12h35 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì ông màu _ Tập 44
13h25 Chuyên mục : Vì tuổi thơ ( PL )
13h40 Phim tài liệu : Bản sắc Gốm Thành Đông
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Tiếng quốc đêm mưa – Tập 1
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng âm nhạc( PL )
16h15 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h35 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may – Tập 34 ( Hết )
17h20 Phim truyện Trung Quốc : Tùy Đường xưng hùng _ Tập 66
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Bản tin chuyên đề : Xây dựng Đảng trong Đảng bộ khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 Phim truyện Trung Quốc : Đại chúa tể _ Tập 17
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h50 Phim truyện Trung Quốc : Mãnh hổ thiếu lâm – Tập 12
20h30 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Đại chú tể _ Tập 18
21h35 Bản tin : Thời sự cuối ngày
21h45 Phóng sự : Tiền Giang những chiến công vang dội _ Tập 4 ( PL )
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Tiếng quốc đêm mưa – Tập 1
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may – Tập 34 ( Hết )
00h15 Thế giới đó đây : Những dòng sông lớn ở Châu Phi
00h30 Phim tài liệu : Nét cổ giữa lòng Hội An
01h30 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì ông màu _ Tập 44
02h15 Khám phá thế giới : Phiêu lưu trong hoang dã ( Phần 6 )
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Thượng cổ mật ước – Tập 41
03h45 Ca nhạc
4h15 Phim truyện Trung Quốc : Tùy Đường xưng hùng _ Tập 66