CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 01/07/2024 ĐẾN NGÀY 08/07/2024

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 01/07/2024


BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 PPhim truyện Trung Quốc : Hoắc Nguyên Giáp – Tập 45
6h10 Khám phá : Gấu và cá hồi ( Phần cuối )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h55 Làm chủ tay lái
7h00 Phim truyện Trung Quốc : Anh đã yêu bạn thân của em _ Tập 24
7h45 Khám phá biển đảo quê hương : Sức sống Cà Mau
8h00 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Đại chiến kén rể _ Tập 10
9h20 Chương trình : An Nông chung sức cùng nhà nông ( Số 1 )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h05 Chương trình : ” Bạn hỏi thầy thuốc trả lời ” – Số 9 ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cái Bè
11h20 Chương trình : Nét Việt
11h25 Bản tin thể thao
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Bẫy thương trường – Tập 14
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may _ Tập 9
13h25 Chương trình : Nâng bước đến trường (PL)
13h40 Phim tài liệu : Nguyễn Đắc Xuân – Nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa Huế
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 20
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h25 Văn nghệ địa phương _ C cổ : Mùa trăng bến hẹn ( P1 )
16h10 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp – Tập 34
17h00 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình
17h15 Phim truyện Hàn Quốc : Không có lần hai _ Tập 24
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h50 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 1
20h30 Chuyên đề : Nông thôn ngày nay
21h50 Phim truyện Trung Quốc : Anh đã yêu bạn thân của em _ Tập 25
21h35 Bản tin : Thời sự cuối ngày
21h45 Bản tin chuyên đề : Đưa bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào cuộc sống
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 20
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp – Tập 34
00h15 Thế giới đó đây : Những sinh vật dưới đáy đại dương
00h30 Phim truyện Hàn Quốc : Đại chiến kén rể _ Tập 10
01h10 Phim tài liệu : Nguyễn Đắc Xuân – Nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa Huế ( PL )
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may _ Tập 9
02h15 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Bẫy thương trường – Tập 14
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Hàn Quốc : Không có lần hai _ Tập 24

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 02/07/2024

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 1
6h10 Khám phá : IDJIVI _ Hòn đảo bị lãng quên ( Phần 1)
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
7h00 Phim truyện Trung Quốc : Anh đã yêu bạn thân của em _ Tập 25
7h45 Chuyên đề : Nông thôn ngày nay (PL)
8h00 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Đại chiến kén rể _ Tập 11
9h25 Truyền hình huyện Cái Bè ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Nghệ thuật ‘ Nơi mạch nguồn sông chảy “
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cai Lậy
11h20 Chương trình : Nét Việt
11h25 Bản tin thể thao
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Bẫy thương trường – Tập 15
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may _ Tập 10
13h25 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình ( PL )
13h40 Phim tài liệu : Đi tìm trang phục Việt _ Trang phục đầu tiên
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 21
14h45 Bản tin chuyên đề : Đưa bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào cuộc sống ( PL )
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h25 Chương trình _ Ca cổ : Mùa trăng bến hẹn ( P2 )
16h10 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp – Tập 35
17h00 Chuyên đề : Chính sách pháp luật
17h15 Phim truyện Hàn Quốc : Không có lần hai _ Tập 25
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 2
20h30 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h55 Phim truyện Trung Quốc : Anh đã yêu bạn thân của em _ Tập 26
21h35 Bản tin : Thời sự cuối ngày
21h45 Khám phá : IDJIVI _ Hòn đảo bị lãng quên ( Phần 1) ( PL )
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 21
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp – Tập 35
00h15 Thế giới đó đây : Đời sống động vật máu lạnh
00h30 Phim truyện Hàn Quốc : Đại chiến kén rể _ Tập 11
01h10 Phim tài liệu : Đi tìm trang phục Việt _ Trang phục đầu tiên
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may _ Tập 10
02h15 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Bẫy thương trường – Tập 15
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Hàn Quốc : Không có lần hai _ Tập 25

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 03/07/2024

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 2
6h10 Khám phá : IDJIVI _ Hòn đảo bị lãng quên ( Phần 2 )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h55 Tiết mục : An Toàn Giao Thông ( PL )
7h00 Phim truyện Trung Quốc : Anh đã yêu bạn thân của em _ Tập 26
7h45 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h00 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Đại chiến kén rể _ Tập 12
9h25 Truyền hình huyện Cai Lậy ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng PL )
10h05 Chương trình : Nghệ thuật ” Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng “
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình thị xã Cai Lậy
11h20 Chương trình : Nét Việt
11h25 Bản tin thể thao
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Bẫy thương trường – Tập 16
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may _ Tập 11
13h25 Chuyên đề : Chính sách pháp luật ( PL )
13h40 Phim tài liệu : Đi tìm trang phục Việt _ Trang phục qua hiện vật
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 22
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h25 Chương trình : Kiến tạo nhịp cầu _ Số 11
15h50 Chương trình _ Hạt giống tâm hồn ( số 20 )
16h10 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp – Tập 36 ( Hết )
17h00 Chuyên đề : Cải cách hành chính
17h15 Phim truyện Hàn Quốc : Không có lần hai _ Tập 26
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 3
20h30 Chương trình : Khi chồng tôi vào bếp
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Anh đã yêu bạn thân của em _ Tập 27
21h35 Bản tin : Thời sự cuối ngày
21h45 Khám phá : IDJIVI _ Hòn đảo bị lãng quên ( Phần 2 )
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 22
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp – Tập 36 ( Hết )
00h15 Khám phá : Núi lửa
00h30 Phim truyện Hàn Quốc : Đại chiến kén rể _ Tập 12
01h10 Phim tài liệu : Đi tìm trang phục Việt _ Trang phục qua hiện vật
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may _ Tập 11
02h15 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Bẫy thương trường – Tập 16
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Hàn Quốc : Không có lần hai _ Tập 26

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 04/07/2024

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 3
6h10 Khám phá : IDJIVI _ Hòn đảo bị lãng quên ( Phần 3 )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h55 Chương trình : Làm chủ tay lái
7h00 Phim truyện Trung Quốc : Anh đã yêu bạn thân của em _ Tập 27
7h45 Chương trình : Khi chồng tôi vào bếp
8h00 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Đại chiến kén rể _ Tập 13
9h25 Truyền hình thị xã Cai Lậy ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h05 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h45 Chương trình : Sách hay thay đổi cuộc đời
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Tân Phước
11h20 Chương trình : Nét Việt
11h25 Bản tin thể thao
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Bẫy thương trường – Tập 17
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may _ Tập 12
13h25 Chuyên đề : Cải cách hành chính
13h40 Phim tài liệu : Đi tìm trang phục Việt _ Trang phục Triều Lý
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 23
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h25 Khám phá thế giới : Khoảnh khắc bình minh
16h15 Phim truyện Việt Nam : Thần tài gõ cửa – Tập 1
17h00 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân
17h15 Phim truyện Hàn Quốc : Không có lần hai _ Tập 27
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 4
20h30 Chuyên đề : An toàn vệ sinh thực phẩm
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Anh đã yêu bạn thân của em _ Tập 28
21h35 Bản tin : Thời sự cuối ngày
21h45 Khám phá : IDJIVI _ Hòn đảo bị lãng quên ( Phần 3 )
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 23
23h30 Phim truyện Việt Nam : Thần tài gõ cửa – Tập 1
00h15 Khám phá : Bogota Colombia
00h30 Phim truyện Hàn Quốc : Đại chiến kén rể _ Tập 13
01h10 Phim tài liệu : Đi tìm trang phục Việt _ Trang phục Triều Lý
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may _ Tập 12
02h15 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Bẫy thương trường – Tập 17
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Hàn Quốc : Không có lần hai _ Tập 27

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 05/07/2024

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 4
6h10 Khám phá : IDJIVI _ Hòn đảo bị lãng quên ( Phần 4 )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h55 Tiết mục : An Toàn Giao Thông ( PL )
7h00 Phim truyện Trung Quốc : Anh đã yêu bạn thân của em _ Tập 28
7h45 Chuyên đề : An toàn vệ sinh thực phẩm (PL)
8h00 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Đại chiến kén rể _ Tập 14
9h25 Truyền hình huyện Tân Phước ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Châu Thành
11h20 Chương trình : Nét Việt
11h25 Bản tin thể thao
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Bẫy thương trường – Tập 18
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may _ Tập 13
13h25 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân ( PL )
13h40 Phim tài liệu : Đi tìm trang phục Việt _ Trang phục Triều Trần
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 24
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h25 Chương trình : Kiến tạo nhịp cầu – Số 11 ( PL )
15h50 Phim tài liệu : Hoàng sa _ Trường Sa nơi ghi dấu hồn thiêng đất Việt
16h15 Phim truyện Việt Nam : Thần tài gõ cửa – Tập 2
17h00 Chuyên đề : Người cao tuổi
17h15 Phim truyện Hàn Quốc : Không có lần hai _ Tập 28
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 5
20h35 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Anh đã yêu bạn thân của em _ Tập 29
21h35 Bản tin : Thời sự cuối ngày
21h45 Khám phá : IDJIVI _ Hòn đảo bị lãng quên ( Phần 4 )
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 24
23h30 Phim truyện Việt Nam : Thần tài gõ cửa – Tập 2
00h15 Khám phá : Nam Cực
00h30 Phim truyện Hàn Quốc : Đại chiến kén rể _ Tập 14
01h10 Phim tài liệu : Đi tìm trang phục Việt _ Trang phục Triều Trần
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may _ Tập 13
02h15 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Bẫy thương trường – Tập 18
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Hàn Quốc : Không có lần hai _ Tập 28

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 06/07/2024

BUỔi SÁng
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 5
6h10 Khám phá : Sông Loire ( Phần 1 )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h55 Chương trình : Làm chủ tay lái
7h00 Phim truyện Trung Quốc : Anh đã yêu bạn thân của em _ Tập 29
7h45 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
8h00 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Đại chiến kén rể _ Tập 15
9h25 Truyền hình huyện Châu Thành ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Văn nghệ địa phương _ Ca cổ : Châu Thành quê em một khúc tình ca
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên đề : Khoa học giáo dục
11h25 Bản tin thể thao
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Bẫy thương trường – Tập 19
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may _ Tập 14
13h25 Chuyên đề : Người cao tuổi ( PL )
13h40 Thế giới đó đây : Động vật non hoang dã
BUỔI CHIỀU
14h10 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
14h30 Trực tiếp : Tư vấn tuyển sinh
16h00 Chương trình : Khi chồng tôi vào bếp
16h15 Phim truyện Việt Nam : Thần tài gõ cửa – Tập 3
17h00 Chuyên đề : Vì tuổi thơ
17h15 Phim truyện Hàn Quốc : Không có lần hai _ Tập 29
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 6
20h30 Chuyên mục : Người lao động
20h45 Chương trình : ” Đường đến vinh quang năm 2023 – 2024 “
21h35 Bản tin : Thời sự cuối ngày
21h45 Khám phá : Sông Loire ( Phần 1 )
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h50 Khám phá thế giới : Khoảnh khắc bình minh
23h30 Phim truyện Việt Nam : Thần tài gõ cửa – Tập 3
00h15 Khám phá: Đảo Bắc Keeling
00h30 Phim truyện Hàn Quốc : Đại chiến kén rể _ Tập 15
01h10 Phim tài liệu : Đi tìm trang phục Việt _ Trang phục Trần _ Lê _ Sơ
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may _ Tập 14
02h15 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Bẫy thương trường – Tập 19
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Hàn Quốc : Không có lần hai _ Tập 29

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 08/07/2024

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 6
6h10 Khám phá : Sông Loire ( Phần 2 )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h55 Tiết mục : An Toàn Giao Thông ( PL )
7h00 Phim tài liệu : Hoàng sa _ Trường Sa nơi ghi dấu hồn thiêng đất Việt
7h20 Chương trình : Hạt giống tâm hồn ( số 20 )
7h45 Chuyện mục : Người lao động ( PL )
8h00 Ca nhạc
8h30 Trực tiếp : Bạn nhà nông
9h20 Chuyên đề : Khoa học giáo dục ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : ” Đường đến vinh quang năm 2023 – 2024 ” ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chương trình : Kết nối Bắc Sông Hậu
11h25 Bản tin thể thao
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Bẫy thương trường – Tập 20
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may _ Tập 15
13h25 Chuyên đề : Vì tuổi thơ ( PL )
BUỔI CHIỀU
13h40 Chương trình : ” Bạn hỏi thầy thuốc trả lời ” – Số 10
14h40 Thế giới đó đây : Trong thế giới hoang dã
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng âm nhạc( PL )
15h50 Chương trình : Sách hay thay đổi cuộc đời
16h15 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h35 Phim truyện Việt Nam : Thần tài gõ cửa – Tập 4
17h20 Phim truyện Hàn Quốc : Không có lần hai _ Tập 30
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 7
20h30 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Anh đã yêu bạn thân của em _ Tập 30
21h35 Bản tin : Thời sự cuối ngày
21h45 Khám phá : Sông Loire ( Phần 2 )
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Khám phá thế giới : Động vật trong thành phố
23h30 Phim truyện Việt Nam : Thần tài gõ cửa – Tập 4
00h15 Khám phá : Lặn biển New Zealand
00h30 Chương trình : Nghệ thuật ” Nụ cười Hậu Giang “
01h10 Phim tài liệu : Xứ Nghệ
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may _ Tập 15
02h15 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Bẫy thương trường – Tập 20
03h45 Ca nhạc
4h15 Phim truyện Hàn Quốc : Không có lần hai _ Tập 30