CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 17/06/2024 ĐẾN NGÀY 23/06/2024

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 17/06/2024


BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Hoắc Nguyên Giáp – Tập 31
6h10 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần 22 )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h55 Làm chủ tay lái
7h00 Phim truyện Trung Quốc : Anh đã yêu bạn thân của em _ Tập 12
7h45 Khám phá biển đảo quê hương : Sức sống Cà Mau
8h00 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Giả danh _ Tập 22
9h25 Chương trình : Khi chồng tôi vào bếp
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h05 Chương trình : ” Bạn hỏi thầy thuốc trả lời ” – Số 7 ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cái Bè
11h20 Chương trình : Nét Việt
11h25 Bản tin thể thao
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Khánh Dư Niên – Tập 46 ( Hết )
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em _ Tập 31
13h25 Chương trình : Nâng bước đến trường (PL)
13h40 Phim tài liệu : Thi Vân Yên Tử hồn thiêng đất Việt ( Phần 2 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 8
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h25 Văn nghệ địa phương _ Kịch : Hàng rào cản
16h10 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp – Tập 20
17h00 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình
17h15 Phim truyện Hàn Quốc : Không có lần hai _ Tập 10
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Phóng sự : Bảo vệ môi trường
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h50 Phim truyện Trung Quốc : Hoắc Nguyên Giáp – Tập 32
20h30 Chuyên đề : Nông thôn ngày nay
21h50 Phim truyện Trung Quốc : Anh đã yêu bạn thân của em _ Tập 13
21h35 Bản tin : Thời sự cuối ngày
21h45 Chương trình : Âm vang miền cửa biển
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 8
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp – Tập 20
00h15 Thế giới đó đây : Động vật non hoang dã
00h30 Phim truyện Hàn Quốc : Giả danh _ Tập 22
01h10 Phim tài liệu : Việt Nam nhìn từ biển ( Tập 16 )
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em _ Tập 31
02h15 Khám phá thế giới : Những nơi lặn biển sâu nhất thế giới
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Khánh Dư Niên – Tập 46 ( Hết )
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Hàn Quốc : Không có lần hai _ Tập 10

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 18/06/2024

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Hoắc Nguyên Giáp – Tập 32
6h10 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần 23 )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
7h00 Phim truyện Trung Quốc : Anh đã yêu bạn thân của em _ Tập 13
7h45 Chuyên đề : Nông thôn ngày nay (PL)
8h00 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Giả danh _ Tập 23
9h25 Truyền hình huyện Cái Bè ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h05 Chương trình : Bạn nhà nông
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cai Lậy
11h20 Chương trình : Nét Việt
11h25 Bản tin thể thao
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Bẫy thương trường – Tập 1
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em _ Tập 32
13h25 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình ( PL )
13h40 Phim tài liệu : Hát ru hồn Việt ( Tập 1 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 9
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h25 Chương trình _ Ca cổ : Màu xanh quê hương tôi
16h10 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp – Tập 21
17h00 Chuyên đề : Chính sách pháp luật
17h15 Phim truyện Hàn Quốc : Không có lần hai _ Tập 11
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Hoắc Nguyên Giáp – Tập 33
20h30 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h55 Phim truyện Trung Quốc : Anh đã yêu bạn thân của em _ Tập 14
21h35 Bản tin : Thời sự cuối ngày
21h45 Chương trình : Âm vang miền cửa biển
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 9
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp – Tập 21
00h15 Thế giới đó đây : Động vật non hoang dã
00h30 Phim truyện Hàn Quốc : Giả danh _ Tập 23
01h10 Phim tài liệu : Nghề dệt Thổ Cẩm
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em _ Tập 32
02h15 Khám phá thế giới : Những nơi lặn biển sâu nhất thế giới
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Bẫy thương trường – Tập 1
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Hàn Quốc : Không có lần hai _ Tập 11

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 19/06/2024

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Hoắc Nguyên Giáp – Tập 33
6h10 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần 24 )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h55 Tiết mục : An Toàn Giao Thông ( PL )
7h00 Phim truyện Trung Quốc : Anh đã yêu bạn thân của em _ Tập 14
7h45 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h00 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Giả danh _ Tập 24
9h25 Truyền hình huyện Cai Lậy ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng PL )
10h05 Chương trình : Nghệ thuật ” Về Huế Festival “
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình thị xã Cai Lậy
11h20 Chương trình : Nét Việt
11h25 Bản tin thể thao
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Bẫy thương trường – Tập 2
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em _ Tập 33
13h25 Chuyên đề : Chính sách pháp luật ( PL )
13h45 Phim tài liệu : Hát ru hồn Việt ( Tập 2 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 10
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h25 Chương trình : Kiến tạo nhịp cầu _ Số 8
15h50 Chương trình _ Hạt giống tâm hồn ( số 18 )
16h10 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp – Tập 22
17h00 Chuyên đề : Cải cách hành chính
17h15 Phim truyện Hàn Quốc : Không có lần hai _ Tập 12
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Hoắc Nguyên Giáp – Tập 34
20h30 Phóng sự : Cây trái Tiền Giang vượt qua hạn mặn (
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Anh đã yêu bạn thân của em _ Tập 15
21h35 Bản tin : Thời sự cuối ngày
21h45 Chương trình : Âm vang miền cửa biển
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 10
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp – Tập 22
00h15 Thế giới đó đây : Động vật non hoang dã
00h30 Phim truyện Hàn Quốc : Giả danh _ Tập 24
01h10 Phim tài liệu : Phố cổ Hội An
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em _ Tập 33
02h15 Khám phá thế giới : Vùng đất Tây Papua ( Phần 1 )
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Bẫy thương trường – Tập 2
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Hàn Quốc : Không có lần hai _ Tập 12

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 20/06/2024

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Hoắc Nguyên Giáp – Tập 34
6h10 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần 25 )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h55 Chương trình : Làm chủ tay lái
7h00 Phim truyện Trung Quốc : Anh đã yêu bạn thân của em _ Tập 15
7h45 Phóng sự : Cây trái Tiền Giang vượt qua hạn mặn ( (PL)
8h00 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Giả danh _ Tập 25
9h25 Truyền hình thị xã Cai Lậy ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h05 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h40 Chương trình : Sách hay thay đổi cuộc đời
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Tân Phước
11h20 Chương trình : Nét Việt
11h25 Bản tin thể thao
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Bẫy thương trường – Tập 3
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em _ Tập 34
13h25 Chuyên đề : Cải cách hành chính
13h40 Phim tài liệu : Hát ru hồn Việt ( Tập 3 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 11
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h25 Khám phá thế giới : Vườn quốc gia núi Rocky
16h15 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp – Tập 23
17h00 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân
17h15 Phim truyện Hàn Quốc : Không có lần hai _ Tập 13
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Hoắc Nguyên Giáp – Tập 35
20h30 Chuyên đề : An toàn vệ sinh thực phẩm
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Anh đã yêu bạn thân của em _ Tập 16
21h35 Bản tin : Thời sự cuối ngày
21h45 Phim tài liệu: Tiên Lãng miền đất sáng _ Tập 1
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 11
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp – Tập 23
00h15 Thế giới đó đây : Động vật non hoang dã
00h30 Phim truyện Hàn Quốc : Giả danh _ Tập 25
01h10 Phim tài liệu : Bản sắc Gốm Thành Đông
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em _ Tập 34
02h15 Khám phá thế giới : Vùng đất Tây Papua ( Phần 2 )
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Bẫy thương trường – Tập 3
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Hàn Quốc : Không có lần hai _ Tập 13

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 21/06/2024

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Hoắc Nguyên Giáp – Tập 35
6h10 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần 26 )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h55 Tiết mục : An Toàn Giao Thông ( PL )
7h00 Phim truyện Trung Quốc : Anh đã yêu bạn thân của em _ Tập 16
7h45 Chuyên đề : An toàn vệ sinh thực phẩm (PL)
8h00 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Giả danh _ Tập 26 ( Hết )
9h25 Truyền hình huyện Tân Phước ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Châu Thành
11h20 Chương trình : Nét Việt
11h25 Bản tin thể thao
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Bẫy thương trường – Tập 4
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em _ Tập 35
13h25 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân ( PL )
13h40 Phimm tài liệu : Ca Trù ( Phần 1 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 12
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h25 Chương trình : Kiến tạo nhịp cầu – Số 8 ( PL )
15h50 Phim tài liệu : Đờn ca tài tử nghề không bằng cấp
16h15 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp – Tập 24
17h00 Chuyên đề : Người cao tuổi
17h15 Phim truyện Hàn Quốc : Không có lần hai _ Tập 14
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Phóng sự : Bảo vệ môi trường
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Hoắc Nguyên Giáp – Tập 36
20h35 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Anh đã yêu bạn thân của em _ Tập 17
21h35 Bản tin : Thời sự cuối ngày
21h45 Phim tài liệu: Tiên Lãng miền đất sáng _ Tập 2
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 12
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp – Tập 24
00h15 Thế giới đó đây : Động vật non hoang dã
00h30 Phim truyện Hàn Quốc : Giả danh _ Tập 26 ( Hết )
01h10 Phim tài liệu : Đờn ca tài tử nghề không bằng cấp ( PL )
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em _ Tập 35
02h15 Khám phá thế giới : Vùng đất Tây Papua ( Phần 3 )
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Bẫy thương trường – Tập 4
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Hàn Quốc : Không có lần hai _ Tập 14

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 22/06/2024

BUỔi SÁng
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Hoắc Nguyên Giáp – Tập 36
6h10 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần 27 )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h55 Chương trình : Làm chủ tay lái
7h00 Phim truyện Trung Quốc : Anh đã yêu bạn thân của em _ Tập 17
7h45 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
8h00 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Đại chiến kén rể _ Tập 1
9h25 Truyền hình huyện Châu Thành ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Trực tiếp : Chương trình pháp luật với đời sống
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên đề : Khoa học giáo dục
11h25 Bản tin thể thao
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Bẫy thương trường – Tập 5
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em _ Tập 36 ( Hết )
13h25 Chuyên đề : Người cao tuổi ( PL )
13h40 Phimm tài liệu : Ca Trù ( Phần 2 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 13
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
16h15 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp – Tập 25
17h00 Chuyên đề : Vì tuổi thơ
17h15 Phim truyện Hàn Quốc : Không có lần hai _ Tập 15
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Hoắc Nguyên Giáp – Tập 37
20h30 Chuyên mục : Người lao động
20h45 Chương trình : ” Đường đến vinh quang năm 2023 – 2024 “
21h35 Bản tin : Thời sự cuối ngày
21h45 Phim tài liệu: Tiên Lãng miền đất sáng _ Tập 3
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h50 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 13
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp – Tập 25
00h15 Thế giới đó đây : Những miền đất bí ẩn
00h30 Phim truyện Hàn Quốc : Đại chiến kén rể _ Tập 1
01h10 Phim tài liệu : Hoàng Sa , Trường Sa hồn thiêng đất Việt
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em _ Tập 36 ( Hết )
02h15 Khám phá thế giới : Vùng đất Tây Papua ( Phần 4 )
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Bẫy thương trường – Tập 5
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Hàn Quốc : Không có lần hai _ Tập 15

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 23/06/2024

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Hoắc Nguyên Giáp – Tập 37
6h10 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần 28 )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h55 Tiết mục : An Toàn Giao Thông ( PL )
7h00 Phim tài liệu : Những gia đình chim ở Tràm Chim
7h20 Chương trình : Hạt giống tâm hồn ( số 18 )
7h45 Chuyện mục : Người lao động ( PL )
8h00 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Đại chiến kén rể _ Tập 2
9h20 Chuyên đề : Khoa học giáo dục ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : ” Đường đến vinh quang năm 2023 – 2024 ” ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chương trình : Kết nối Bắc Sông Hậu
11h25 Bản tin thể thao
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Bẫy thương trường – Tập 6
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may _ Tập 1
13h25 Chuyên đề : Vì tuổi thơ ( PL )
BUỔI CHIỀU
13h40 Chương trình : ” Bạn hỏi thầy thuốc trả lời ” – Số 8
14h40 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng âm nhạc( PL )
15h50 Chương trình : Sách hay thay đổi cuộc đời
16h15 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h35 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp – Tập 26
17h20 Phim truyện Hàn Quốc : Không có lần hai _ Tập 16
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Bản tin chuyên đề : Xây dựng Đảng trong Đảng bộ khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Hoắc Nguyên Giáp – Tập 38
20h30 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Anh đã yêu bạn thân của em _ Tập 18
21h35 Bản tin : Thời sự cuối ngày
21h45 Phim tài liệu: Tiên Lãng miền đất sáng _ Tập 4
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Chương trình : Nghệ thuật ” Về Huế Festival “
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp – Tập 26
00h15 Thế giới đó đây : Thích nghi với thế giới đầm lầy
00h30 Phim truyện Hàn Quốc : Đại chiến kén rể _ Tập 2
01h10 Phim tài liệu : Gốm Chăm
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may _ Tập 1
02h15 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Bẫy thương trường – Tập 6
03h45 Ca nhạc
4h15 Phim truyện Hàn Quốc : Không có lần hai _ Tập 16