CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 03/06/2024 ĐẾN NGÀY 09/06/2024

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 03/06/2024


BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Hoắc Nguyên Giáp – Tập 17
6h10 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần 8 )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h55 Làm chủ tay lái
7h00 Phim truyện Trung Quốc : Đại chú tể _ Tập 48 ( Hết )
7h45 Phim tài liệu : Chuyện ờ làng Gốm Bồ Bát
8h00 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Giả danh _ Tập 9
9h25 Chương trình : Khi chồng tôi vào bếp
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h05 Chương trình : ” Bạn hỏi thầy thuốc trả lời ” – Số 5 ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cái Bè
11h20 Chương trình : Nét Việt
11h25 Bản tin thể thao
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Khánh Dư Niên – Tập 32
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em _ Tập 17
13h25 Chương trình : Nâng bước đến trường (PL)
13h40
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Trường ca hành – Tập 45
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h25 Văn nghệ địa phương _ Ca cổ : Gò Công thành phố yêu thương
16h10 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp – Tập 6
17h00 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Người tình Khang Hi _ Tập 36
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h50 Phim truyện Trung Quốc : Hoắc Nguyên Giáp – Tập 18
20h30 Chuyên đề : Nông thôn ngày nay
21h50 Phim truyện Trung Quốc : Anh đã yêu bạn thân của em _ Tập 1
21h35 Bản tin : Thời sự cuối ngày
21h45 Chương trình : Âm vang miền cửa biển
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Trường ca hành – Tập 45
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp – Tập 6
00h15 Thế giới đó đây : Thám hiểm công viên quốc gia _ Công viên núi ROCKY
00h30 Phim truyện Hàn Quốc : Giả danh _ Tập 9
01h10 Phim tài liệu : Việt Nam nhìn từ biển ( Tập 2 )
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em _ Tập 17
02h15 Khám phá thế giới : Phiêu lưu trong thế giới hoang dã ( Phần 7 )
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Khánh Dư Niên – Tập 32
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Người tình Khang Hi _ Tập 36

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 04/06/2024

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Hoắc Nguyên Giáp – Tập 18
6h10 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần 9 )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
7h00 Phim truyện Trung Quốc : Anh đã yêu bạn thân của em _ Tập 1
7h45 Chuyên đề : Nông thôn ngày nay (PL)
8h00 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Giả danh _ Tập 10
9h25 Truyền hình huyện Cái Bè ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h05 Chương trình : Bạn nhà nông ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cai Lậy
11h20 Chương trình : Nét Việt
11h25 Bản tin thể thao
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Khánh Dư Niên – Tập 33
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em _ Tập 18
13h25 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình ( PL )
13h40 Du lịch vòng quanh thế giới : Chụp ảnh
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Trường ca hành – Tập 46
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h25 Chương trình _ Ca cổ : Thiêng liêng tình Bác
16h10 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp – Tập 7
17h00 Chuyên đề : Chính sách pháp luật
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Người tình Khang Hi _ Tập 37
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Hoắc Nguyên Giáp – Tập 19
20h30 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h55 Phim truyện Trung Quốc : Anh đã yêu bạn thân của em _ Tập 2
21h35 Bản tin : Thời sự cuối ngày
21h45 Chương trình : Âm vang miền cửa biển
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Trường ca hành – Tập 46
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp – Tập 7
00h15 Thế giới đó đây : Thám hiểm công viên quốc gia _ Công viên ACADIA
00h30 Phim truyện Hàn Quốc : Giả danh _ Tập 10
01h10 Phim tài liệu : Việt Nam nhìn từ biển ( Tập 3 )
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em _ Tập 18
02h15 Khám phá thế giới : Thiên đường xanh
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Khánh Dư Niên – Tập 33
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Người tình Khang Hi _ Tập 37

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 05/06/2024

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Hoắc Nguyên Giáp – Tập 19
6h10 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần 10 )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h55 Tiết mục : An Toàn Giao Thông ( PL )
7h00 Phim truyện Trung Quốc : Anh đã yêu bạn thân của em _ Tập 2
7h45 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h00 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Giả danh _ Tập 11
9h25 Truyền hình huyện Cai Lậy ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng PL )
10h05 Chương trình : Nghệ thuật : ” Quảng Bình – Hành trình khát vọng và phát triển “
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình Thị xã Cai Lậy
11h20 Chương trình : Nét Việt
11h25 Bản tin thể thao
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Khánh Dư Niên – Tập 34
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em _ Tập 19
13h25 Chuyên đề : Chính sách pháp luật ( PL )
13h40 Du lịch vòng quanh thế giới : Bầy Tuần Lộc
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Trường ca hành – Tập 47
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h25 Chương trình : Kiến tạo nhịp cầu _ Số 7
15h50 Chương trình _ Hạt giống tâm hồn ( số 16 )
16h10 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp – Tập 8
17h00 Chuyên đề : Cải cách hành chính
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Người tình Khang Hi _ Tập 38
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Phóng sự : Bảo vệ môi trường
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Hoắc Nguyên Giáp – Tập 20
20h30 Phóng sự : Gò Công Đông với tiềm năng du lịch sinh thái biển ( PL )
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Anh đã yêu bạn thân của em _ Tập 3
21h35 Bản tin : Thời sự cuối ngày
21h45 Chương trình : Âm vang miền cửa biển
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Trường ca hành – Tập 47
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp – Tập 8
00h15 Thế giới đó đây : Thám hiểm công viên quốc gia _ Công viên DENALI
00h30 Phim truyện Hàn Quốc : Giả danh _ Tập 11
01h10 Phim tài liệu : Việt Nam nhìn từ biển ( Tập 4 )
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em _ Tập 19
02h15 Khám phá thế giới : Đấu tranh sinh tồn ( Phần 1)
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Khánh Dư Niên – Tập 34
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Người tình Khang Hi _ Tập 38

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 06/06/2024

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Hoắc Nguyên Giáp – Tập 20
6h10 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần 11 )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h55 Chương trình : Làm chủ tay lái
7h00 Phim truyện Trung Quốc : Anh đã yêu bạn thân của em _ Tập 3
7h45 Chương trình : Văn hóa văn nghệ _ Hình tượng Bác trong từng tác phẩm
8h00 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Giả danh _ Tập 12
9h25 Truyền hình Thị xã Cai Lậy ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h05 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h40 Chương trình : Sách hay thay đổi cuộc đời
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Tân Phước
11h20 Chương trình : Nét Việt
11h25 Bản tin thể thao
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Khánh Dư Niên – Tập 35
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em _ Tập 20
13h25 Chuyên đề : Cải cách hành chính
13h40 Du lịch vòng quanh thế giới : Linh Dương Đầu Bò
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Trường ca hành – Tập 48
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h25 Khám phá thế giới : Không thể tuyệt chủng _ Những con ngựa trở về
16h15 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp – Tập 9
17h00 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Người tình Khang Hi _ Tập 39
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Hoắc Nguyên Giáp – Tập 21
20h30 Chuyên đề : An toàn vệ sinh thực phẩm
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Anh đã yêu bạn thân của em _ Tập 4
21h35 Bản tin : Thời sự cuối ngày
21h45 Chương trình : Âm vang miền cửa biển
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Trường ca hành – Tập 48
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp – Tập 9
00h15 Thế giới đó đây : Những ngọn núi thiêng
00h30 Phim truyện Hàn Quốc : Giả danh _ Tập 12
01h10 Phim tài liệu : Việt Nam nhìn từ biển ( Tập 5 )
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em _ Tập 20
02h15 Khám phá thế giới : Đấu tranh sinh tồn ( Phần 2 )
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Khánh Dư Niên – Tập 35
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Người tình Khang Hi _ Tập 39

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 07/06/2024

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Hoắc Nguyên Giáp – Tập 21
6h10 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần 12 )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h55 Tiết mục : An Toàn Giao Thông ( PL )
7h00 Phim truyện Trung Quốc : Anh đã yêu bạn thân của em _ Tập 4
7h45 Chuyên đề : An toàn vệ sinh thực phẩm (PL)
8h00 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Giả danh _ Tập 13
9h25 Truyền hình huyện Tân Phước ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Châu Thành
11h20 Chương trình : Nét Việt
11h25 Bản tin thể thao
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Khánh Dư Niên – Tập 36
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em _ Tập 21
13h25 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân ( PL )
13h40 Du lịch vòng quanh thế giới : Núi lửa
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Trường ca hành – Tập 49 ( Hết )
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h25 Chương trình : Kiến tạo nhịp cầu – Số 7 ( PL )
15h50 Phim tài liệu : Những gia đình chim ở Tràm Chim
16h15 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp – Tập 10
17h00 Chuyên đề : Người cao tuổi
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Người tình Khang Hi _ Tập 40 ( Hết )
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Phóng sự : Bảo vệ môi trường
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Hoắc Nguyên Giáp – Tập 22
20h35 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Anh đã yêu bạn thân của em _ Tập 5
21h35 Bản tin : Thời sự cuối ngày
21h45 Chương trình : Âm vang miền cửa biển
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Trường ca hành – Tập 49 ( Hết )
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp – Tập 10
00h15 Thế giới đó đây : Động vật cứu mạng
00h30 Phim truyện Hàn Quốc : Giả danh _ Tập 13
01h10 Phim tài liệu : Việt Nam nhìn từ biển ( Tập 6 )
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em _ Tập 21
02h15 Khám phá thế giới : Đấu tranh sinh tồn ( Phần 3 )
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Khánh Dư Niên – Tập 36
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Người tình Khang Hi _ Tập 40 ( Hết )

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 08/06/2024

BUỔi SÁng
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Hoắc Nguyên Giáp – Tập 22
6h10 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần 13 )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h55 Chương trình : Làm chủ tay lái
7h00 Phim truyện Trung Quốc : Anh đã yêu bạn thân của em _ Tập 5
7h45 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
8h00 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Giả danh _ Tập 14
9h25 Truyền hình huyện Châu Thành ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Văn nghệ địa phương _ Ca cổ : Gò Công thành phố yêu thương
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên đề : Khoa học giáo dục
11h25 Bản tin thể thao
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Khánh Dư Niên – Tập 37
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em _ Tập 22
13h25 Chuyên đề : Người cao tuổi ( PL )
13h40 Phim tài liệu : Phố cổ Hội An
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 1
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
16h15 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp – Tập 11
17h00 Chuyên đề : Vì tuổi thơ
17h15 Phim truyện Hàn Quốc : Không có lần hai _ Tập 1
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Hoắc Nguyên Giáp – Tập 23
20h30 Chuyên mục : Người lao động
20h45 Chương trình : ” Đường đến vinh quang năm 2023 – 2024 “
21h35 Bản tin : Thời sự cuối ngày
21h45 Chương trình : Âm vang miền cửa biển
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h50 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 1
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp – Tập 11
00h15 Thế giới đó đây : Những dòng sông lớn ở Châu Phi
00h30 Phim truyện Hàn Quốc : Giả danh _ Tập 14
01h10 Phim tài liệu : Việt Nam nhìn từ biển ( Tập 7 )
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em _ Tập 22
02h15 Khám phá thế giới : Đấu tranh sinh tồn ( Phần 4 )
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Khánh Dư Niên – Tập 37
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Hàn Quốc : Không có lần hai _ Tập 1

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 09/06/2024

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Hoắc Nguyên Giáp – Tập 23
6h10 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần 14 )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h55 Tiết mục : An Toàn Giao Thông ( PL )
7h00 Phim tài liệu : Hoàng Sa, Trường Sa nơi ghi dấu hồn thiêng đất Việt
7h20 Chương trình : Hạt giống tâm hồn ( số 16 )
7h45 Chuyện mục : Người lao động ( PL )
8h00 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Giả danh _ Tập 15
9h20 Chuyên đề : Khoa học giáo dục ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : ” Đường đến vinh quang năm 2023 – 2024 ” ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chương trình : Kết nối Bắc Sông Hậu
11h25 Bản tin thể thao
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Khánh Dư Niên – Tập 38
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em _ Tập 23
13h25 Chuyên đề : Vì tuổi thơ ( PL )
BUỔI CHIỀU
13h40 Chương trình : ” Bạn hỏi thầy thuốc trả lời ” – Số 6
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng âm nhạc( PL )
15h50 Chương trình : Sách hay thay đổi cuộc đời
16h15 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h35 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp – Tập 12
17h20 Phim truyện Hàn Quốc : Không có lần hai _ Tập 2
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Bản tin chuyên đề : Xây dựng Đảng trong Đảng bộ khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Hoắc Nguyên Giáp – Tập 24
20h30 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Anh đã yêu bạn thân của em _ Tập 6
21h35 Bản tin : Thời sự cuối ngày
21h45 Chương trình : Âm vang miền cửa biển
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Chương trình : Nghệ thuật ” Làng sen nuôi chí lớn”
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp – Tập 12
00h15 Thế giới đó đây : Những dòng sông lớn ở Châu Phi
00h30 Phim truyện Hàn Quốc : Giả danh _ Tập 15
01h10 Phim tài liệu : Việt Nam nhìn từ biển ( Tập 8 )
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em _ Tập 23
02h15 Khám phá thế giới : Những nơi lặn biển sâu nhất thế giới ( Phần 1 )
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Khánh Dư Niên – Tập 38
03h45 Ca nhạc
4h15 Phim truyện Hàn Quốc : Không có lần hai _ Tập 2