Vinh danh 3 tân tiến sĩ và 20 trí thức KH-CN tiêu biểu

Ngày 28-3, UBND tỉnh tổ chức Họp mặt trí thức khoa học – công nghệ.  Đến dự có ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; các huyện, thị, thành và trên 200 đại biểu trí thức khoa học – công nghệ trong tỉnh.

Tính đến tháng 12-2013 toàn tỉnh có trên 20.000 trí thức, trong đó có 920 trí thức có trình độ sau đại học (bao gồm 34 tiến sĩ, 543 thạc sĩ, 301 bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa I và 50 bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa II).

Vinh danh các tân tiến sĩ và trí thức khoa học - công nghệ tiêu biểu.
Vinh danh các tân tiến sĩ và trí thức khoa học – công nghệ tiêu biểu.

Phần đông trí thức đã được bố trí công việc phù hợp với chuyên môn, phát huy được trí tuệ, lao động sáng tạo, có nhiều công trình khoa học được ứng dụng rộng rãi, mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội cao. Chỉ tính trong 2 năm 2012 – 2013, toàn tỉnh có 200 đề tài, sáng kiến, sáng tạo kỹ thuật được công bố, nghiệm thu đưa vào ứng dụng mang lại hiệu quả cao; trong đó Hội đồng xét duyệt đã chọn 23 công trình khoa học của 20 trí thức để xét tặng danh hiệu “Trí thức khoa học – công nghệ tiêu biểu” tỉnh Tiền Giang năm 2013.

Dịp này, 3 tân tiến sĩ và 20 trí thức tiêu biểu (với 23 đề tài nghiên cứu khoa học) đã được vinh danh.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Trần Thanh Đức đánh giá cao vai trò, vị trí, những nỗ lực và thành quả đã đạt được của đội ngũ trí thức tỉnh nhà trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giúp các trí thức khoa học – công nghệ nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình, phát huy tính sáng tạo trong khoa học – công nghệ, chủ động nghiên cứu, tư vấn, phản biện các vấn đề quan trọng trong việc xây dựng, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước, định hướng phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật và các sở, ban, ngành có liên quan tăng cường tổ chức các cuộc hội thảo, đóng góp ý kiến về những chủ trương, giải pháp nhằm phát huy vai trò đội ngũ trí thức tỉnh nhà; các ngành, địa phương bố trí, sử dụng hợp lý và có chế độ đãi ngộ nhằm tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho đội ngũ trí thức phát huy vai trò sáng tạo, tham gia tích cực công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước…

Nguồn Báo Ấp Bắc