Viễn thông Tiền Giang tọa đàm học tập theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

(THTG) Đảng bộ Viễn thông Tiền Giang vừa tổ chức tọa đàm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư  tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

1

Tại buổi tọa đàm, đại diện các chi bộ đã trình bày tham luận về quá trình tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở đơn vị mình gắn với phong trào thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Các đảng viên tham gia mạn đàm làm rõ thêm những kinh nghiệm trong thực hiện, phân tích nguyên nhân của những mặt còn hạn chế, đề xuất giải pháp để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Buổi tọa đàm nhằm tạo phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Đảng bộ thực hành tiết kiệm từ việc nhỏ đến việc lớn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong năm 2013 và những năm tiếp theo.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, từng cán bộ, đảng viên và người lao động của Viễn thông Tiền Giang đã thể hiện tính năng động sáng tạo của mình trong công việc, tiết kiệm ngày giờ công, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tiết kiệm trong xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị văn phòng mà vẫn bảo đảm hiệu suất lao động, góp phần tăng năng suất lao động trên 20% mỗi năm. Kết quả trong năm 2013 đã tiết kiệm được trên 5 tỷ đồng từ  mua sắm trang thiết bị, tiết kiệm điện, thu hồi tái sử dụng thiết bị viễn thông, tối ưu hóa mạng truyền dẫn.

Khánh Hồng