Chuyên đề 12.02 – Vẽ chữ thư pháp lên trái cây ngày tết

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục