Ủy ban thường vụ Quốc hội giám sát hoạt động Hội đồng Nhân dân tại thị trấn Tân Hiệp

(THTG) Ngày 22/4, Đoàn giám sát Ủy ban thường vụ Quốc hội do ông Hà Công Long, phó trưởng Ban Dân nguyện, thuộc Ủy  ban thường vụ Quốc hội  đã đến giám sát hoạt động Hội đồng Nhân dân tại thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

03

Ảnh:  Công Luận

          Tại buổi làm việc, đoàn giám sát được nghe báo cáo về hoạt động của Hội đồng nhân dân thị trấn Tân Hiệp trong thời gian qua. Để đảm bảo tổ chức tốt các kỳ họp Hội đồng Nhân dân theo luật định, Thường trực Hội đồng Nhân dân, thường trực UBND và UBMT Tổ quốc đã thống nhất xây dựng quy chế phối hợp.

Trong đó quy định cụ thể, có phân công trách nhiệm và thời gian để hoàn thành nội dung. Bên cạnh đó, Hội đồng Nhân dân thị trấn đã ban hành các nghị quyết phù hợp với tình hình tại địa phương như: Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân; các nghị quyết về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, đầu tư xây dựng cơ bản, thu chi và phân bổ thu chi ngân sách Nhà nước;  và mở rộng địa giới hành chính….

Trong buổi làm việc, Hội đồng Nhân dân thị trấn Tân Hiệp cũng kiến nghị, đề nghị ngành nội vụ quan tâm tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức thường xuyên về công tác giám sát theo từng chuyên đề, lĩnh vực hoạt động cho cán bộ chuyên trách Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân và các đoàn thể chính trị nhằm làm tốt nhiệm vụ giám sát.

Công Luận