UBND tỉnh Tiền Giang họp Ban Chỉ đạo nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số PAPI và PCI

(THTG) Ngày 14/5, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức họp Ban Chỉ đạo nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Tiền Giang và công tác xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Tiền Giang

vlcsnap-2019-05-14-13h59m48s206

Quang cảnh cuộc họp Ban Chỉ đạo nâng cao chỉ sốPAPI. Ảnh: Trọng Hiếu

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở ngành, VNPT Tiền Giang đã trình bày dự thảo kế hoạch xây dựng thí điểm chính quyền số tỉnh Tiền Giang với các nội dung nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành; mở rộng hệ thống phần mềm một cửa điện tử, cùng các dự án, hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành… Ngoài ra, các bộ phận liên quan đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành  chính công, chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Tiền Giang…

vlcsnap-2019-05-14-13h56m57s702

vlcsnap-2019-05-14-13h59m21s675

Các đại biểu phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Trọng Hiếu

Buổi làm việc đã nhận được nhiều ý kiến, kiến nghị và đóng góp về một số công cụ khách quan trong đánh giá cải cách tục hành chính, hiệu quả quản trị hành chính công; về thời gian, giải pháp, quy trình, cách thức thực hiện nhằm từng bước hướng đến chính quyền số tỉnh Tiền Giang đáp ứng, phục vụ nhu cầu ngày càng cao trong nhân dân.

vlcsnap-2019-05-14-13h56m21s517

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Trọng Hiếu

Kết luận hội nghị, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đề nghị lãnh đạo các sở, ngành tỉnh cần tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điểu hành thực hiện nhiệm vụ cải cải cách thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, trong đó xác định việc ứng dụng công nghệ thông tin là khâu then chốt. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cũng đề nghị các sở ngành cần xây dựng kế hoạch chi tiết hằng năm đối với các danh mục đề án thực hiện và chú trọng đào tạo nguồn lực trong việc hướng đến chính quyền số tỉnh Tiền Giang trong thời gian tới.

Trọng Hiếu