UBND tỉnh họp báo 9 tháng đầu năm 2013

      (THTG) Chiều ngày 16/10, ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì cuộc họp báo với các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội 9 tháng đầu năm 2013.

1

          Với sự thống nhất, kịp thời và quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng sự nỗ lực của các ngành, các cấp, các doanh nghiệp và nhân dân, trong 9 tháng đầu năm 2013, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Một số lĩnh vực tiếp tục tăng trưởng khá như: (GDP) tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tổng thu ngân sách tăng 8,8%, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 15,5%, với hai mặt hàng chủ lực là gạo và sản phẩm thủy sản, vốn đầu tư toàn xã hội tăng 5,7%, các chương trình về giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, lao động việc làm, y tế, văn hóa,…được tỉnh tập trung thực hiện đạt tiến độ đề ra.

Dựa trên báo cáo của UBND Tỉnh, phóng viên, các báo phát biểu những vấn đề đáng quan tâm như: tiến độ giải quyết khiếu kiện của người dân ở KCN Long Giang, vì sao số vụ đình công tăng đột biến, giải pháp nào cho tình hình tai nạn giao thông đang tăng cả 3 mặt, các ổ dịch cúm gia cầm, heo tai xanh nhỏ lẻ vẫn chưa xử lý triệt để, số khách du lịch giảm bất ngờ so với trước đây,…Các phóng viên cũng kiến nghị cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cần tạo điều kiện hơn nữa cho báo chí tác nghiệp tại cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền.

Những vấn đề báo chí nêu ra đã được các ngành hữu quan tỉnh phân tích làm rõ nguyên nhân và định hướng của tỉnh thời gian tới.

Kim Nữ