Triển khai kế hoạch vận hành hệ thống thủy lợi Bảo Định

(THTG) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang kết hợp với Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi vừa triển khai kế hoạch vận hành hệ thống thủy lợi Bảo Định cung cấp nước phục vụ sản xuất vụ hè thu 2015, với tổng diện tích sản xuất dự kiến gần 20.000 ha, bao gồm: lúa, rau màu và cây ăn trái.

03

Ảnh: Lê Long

    Theo Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi: thời gian qua, trên sông Tiền, mặn xuất hiện sớm nhưng cũng kết thúc sớm, tạo điều kiện xổ xả, xử lý ô nhiễm trên các tuyến kênh, nâng cao chất lượng nước trong hệ thống thủy lợi Bảo Định. Từ đó, công ty nhận định khả năng cống Bảo Định, cống Gò Cát sẽ tiếp tục lấy nước ổn định liên tục từ nay trở đi. Các cống cặp kênh Chợ Gạo dự kiến sẽ lấy nước vào cuối tháng 6.

Dựa trên tình hình này, kế hoạch vận hành hệ thống thủy lợi Bảo Định được đề ra là: từ ngày 1 tháng 5 đến 31 tháng 7, cống Bảo Định, cống Gò Cát vận hành lấy nước liên tục; các cống cặp kinh Chợ Gạo và trên Quốc lộ 50 vận hành xả nước bị ô nhiễm bình quân 1 lần/tuần. Từ ngày 1 tháng 8 đến cuối vụ hè thu 2015, cống Bảo Định, cống Gò Cát vận hành lấy nước và hạn chế lấy nước khi triều cường tại Gò Cát cao hơn 1,4 m; các cống trên kênh Chợ Gạo và trên Quốc lộ 50 vận hành xả nước bị ô nhiễm bình quân 1 lần/tuần và lấy nước bổ sung để tăng mực nước nội đồng cho khu vực cuối nguồn khi có nhu cầu. Riêng trong trường hợp có mưa từ 30 – 50 mm trên diện rộng và mực nước nội đồng cao hơn 0,7 m, các cống trên kênh Chợ Gạo sẽ tiến hành vận hành xả.

Ngoài ra, đối với các khu vực vùng trũng Đăng Hưng Phước – Song Bình – Long Bình Điền, khu vực cống số 7, khu vực trũng Quản Thọ, công ty có kế hoạch vận hành riêng.

Kim Nữ