Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội thể dục thể thao tỉnh Tiền Giang lần thứ VII -2014 và giải Việt dã báo Ấp Bắc lần thứ 31-2014

       (THTG)  Ngày 5/12,  tại  Sở Văn  hóa  Thể thao  và Du  lịch  tỉnh  Tiền Giang ,  Ban tổ chức  Đại  hội  thể dục thể thao  tỉnh  Tiền Giang  lần thứ VII -2014 và giải  Việt  dã báo  Ấp  Bắc lần thứ  31-2014 đã  triển khai  kế  hoạch  tổ chức các giải  thể thao năm 2014. Đến dự   có  ông  Trần Thanh  Đức,  phó  chủ tịch  ủy  ban  nhân dân tỉnh  Tiền Giang.

4.46

      Đại  hội  thể  dục thể thao  tỉnh  Tiền Giang  lần thứ  VII-2014   là cuộc vận động  thể dục thể thao  rộng  lớn , nhằm thúc đẩy  phong  trào  tập  luyện thể dục thể thao trong  nhân  dân.  Đồng  thời  qua  đó  phát hiện những  vận động  viên  có năng khiếu để  bổ sung  vào  các đội  tuyển thể thao  đỉnh  cao  của tỉnh  Tiền  Giang. Đại hội  thể dục thể thao  tỉnh  Tiền Giang  lần thứ  VII- 2014  thi  đấu  tổng  cộng 16 môn thể thao. Trong đó  môn việt   dã báo  Ấp  Bắc lần  thứ 31-2014 là môn thể thao  thi đấu   đầu  tiên  của Đại  hội.

      Đại hội  thể dục thể  thao  tỉnh  Tiền Giang  lần thứ  VII-2014 được tổ chức thi  đấu  từ ngày 1/1/2014  đến  ngày 30/4/2014.  Trong  đó  lễ khai  mạc Đại  hội  được tổ chức  ngày 27/4/2014 tại  nhà thi  đấu  Đa  môn tỉnh  Tiền Giang ./.

Công Luận