Triển khai công tác chuẩn bị ra mắt thị xã Cai Lậy

Ngày 13-1, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp với lãnh đạo chủ chốt của HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh và lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Cai Lậy để phân công xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 130/NQCP ngày 26-12-2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Cai Lậy để thành lập thị xã Cai Lậy và huyện Cai Lậy còn lại; thành lập các phường thuộc thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang). Ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

1
Ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Xác định mục đích của việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 130/NQCP ngày 26-12-2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Cai Lậy để thành lập thị xã Cai Lậy và huyện Cai Lậy còn lại; thành lập các phường thuộc thị xã Cai Lậy phải đúng trình tự và thủ tục theo luật định; đồng thời làm cho cán bộ, nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng của việc thành lập thị xã Cai Lậy là nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đảm bảo ổn định tổ chức để huyện Cai Lậy và thị xã Cai Lậy đi vào hoạt động và thực hiện tốt chức năng quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật.

Tại cuộc họp, các sở, ngành, các ban Đảng, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Cai Lậy đã có nhiều ý kiến xoay quanh việc triển khai công tác chuẩn bị ra mắt thị xã Cai Lậy. Sau khi lắng nghe các ý kiến, ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo và phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ban, ngành của tỉnh, huyện Cai Lậy trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 130/NQCP ngày 26-12-2013 của Chính phủ.

Theo đó, trên cơ sở Ban Chỉ đạo thành lập thị xã Cai Lậy, sẽ thành lập 3 tiểu ban giúp việc gồm: Tiểu ban nhân sự có nhiệm vụ tập trung đề xuất xây dựng cán bộ khung cho toàn hệ thống chính trị trên địa bàn thị xã;

Tiểu ban tuyên truyền có nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu và kế hoạch tuyên truyền, kể cả các bản đồ về địa giới hành chính để công bố ra dân và Tiểu ban địa giới hành chính – cơ sở vật chất có nhiệm vụ tính toán các nội dung liên quan việc chia tách địa giới hành chính (có bản đồ địa giới cụ thể phục vụ bàn giao thực địa), đề xuất vị trí và kinh phí xây dựng tạm khu hành chính cho huyện sau khi chia tách thị xã, tính toán việc chia tách các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, kể cả chỉ tiêu thu chi ngân sách, đầu tư phát triển năm 2014 cho 2 đơn vị huyện và thị xã…

Toàn bộ mọi công việc phải khẩn trương triển khai thực hiện hoàn thành để chính thức ra mắt thị xã Cai Lậy vào cuối tháng 4 – 2014.

Theo Nghị quyết 130/NQCP ngày 26-12-2013 của Chính phủ, thị xã Cai Lậy được thành lập có 14.018,95 ha diện tích tự nhiên và 123.775 nhân khẩu, với 16 đơn vị hành chính cấp xã gồm: Phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, phường 5, phường Nhị Mỹ và các xã Tân Bình, Mỹ Phước Tây, Mỹ Hạnh Đông, Mỹ Hạnh Trung, Tân Phú, Tân Hội, Nhị Quý, Thanh Hòa, Phú Quý, Long Khánh.

Nguồn Báo Ấp Bắc