Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2014

(THTG) Ngày 11/3, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2014, triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2015.Ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2014, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh tiếp tục được các ngành, các cấp tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt, khá toàn diện trên mọi lĩnh vực. Công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra được quan tâm đẩy mạnh thông qua hoạt động kiểm tra cải cách hành chính của Sở Nội vụ, các phòng nội vụ và hoạt động của tổ 161.

3

Việc chấp hành thời giờ làm việc, không uống rượu bia trong giờ làm việc của cán bộ, công chức cơ quan hành chính Nhà nước các cấp có chuyển biến tích cực.

Việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp được tổ chức thực hiện khá tốt. Cơ chế một cửa liên thông trên các lĩnh vực hộ tịch-hộ khẩu-bảo hiểm y tế, lĩnh vực đất đai được triển khai thực hiện ngày càng đi vào nề nếp, quy trình được tuân thủ và được kiểm soát chặt chẽ. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp có chuyển biến tích cực.

Tổng kết thi đua năm 2014, UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho 5 đơn vị dẫn đầu công tác cải cách hành chính, tặng bằng khen cho 32 tập thể có thành tích tốt trong tổ chức thực hiện các nội dung công tác cải cách hành chính.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án xác định vị trí việc làm; sơ kết rút kinh nghiệm mở rộng việc triển khai thi tuyển công chức, hoàn thiện cơ chế một cửa liên thông trên lĩnh vực đất đai; tập trung triển khai áp dụng phần mềm một cửa điện tử ở cấp huyện, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực đầu tư./.

 Khánh Hồng