Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Hội Cựu chiến binh và ngành Công an

(THTG) Hội Cựu chiến binh và Công an huyện Cái Bè vừa tổ chức Hội nghị  tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01, giữa Hội Cựu chiến binh và Bộ Công an về việc phối hợp vận động toàn dân xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

1

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch, Hội cựu chiến binh và ngành công an các cấp trên địa bàn huyện Cái Bè  đã chủ động sáng tạo lựa chọn biện pháp, hình thức tuyên truyền  phù hợp để tạo điều kiện cho hội viên cựu chiến binh và nhân dân nhận thức tốt về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Đã xuất hiện nhiều tấm gương, mô hình, phong trào đấu tranh, tố giác tội phạm hiệu quả, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương như: Hội cựu chiến binh xã Mỹ Đức Tây, xã Hậu Mỹ Bắc A, xã  Mỹ Hội tham gia hoà giải các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân; các mô hình: “Cựu chiến binh gương mẫu trong xây dựng văn hoá giao thông ở thị trấn Cái Bè”, “tuyến đường cựu chiến binh tự quản”, “ cổng an ninh trật tự”, “ánh sáng an ninh”, từ các mô hình trên đã góp phần cùng các ngành, các cấp xây dựng ra mắt 100% ấp khu, phố và 23 xã thị trấn an toàn về an ninh trật tự.

Việt Ngân