Tọa đàm tuổi trẻ thế hệ Hồ Chí Minh “ ngày ấy- bây giờ”

(THTG) Đoàn TNCS HCM trường Đại học Tiền Giang vừa tổ chức tọa đàm tuổi trẻ thế hệ Hồ Chí Minh “ ngày ấy- bây giờ” của nhà giáo Liệt sĩ Lê Thị Thiên.

Nhà giáo liệt sĩ Lê Thị Thiên, sinh năm 1945, ngụ ấp Bà Bèo, xã Mỹ Phước Tây, huyện Cai Lậy, nhập ngũ ngày 8/2/1962, hy sinh ngày 10/10/1966. Từ ngày gia đình được nhận giấy báo tử đến nay, người thân của liệt sĩ Lê Thị Thiên hoàn toàn không biết hài cốt của chị đang ở đâu.

1

Cho đến khi Báo Bình Dương tiếp nhận quyển nhật ký “Thế hệ Hồ Chí Minh” và tổ chức chuyến truy tìm thân nhân tác giả và đã xác định được Liệt sĩ – nhà giáo Lê Thị Thiên là người viết quyển nhật ký trong lúc những ngày còn sống, chiến đấu tại chiến trường miền Đông. Quyển nhật ký, được lấy lên từ lòng đất sau gần nửa thế kỷ, quyển nhật ký vỏn vẹn 35 trang giấy học trò và 6 bức ảnh là ký ức về đồng đội.

Những dòng chữ đầu tiên được viết vào tháng 12/1962 và trang cuối cùng của quyển nhật ký được viết vào ngày 20/10/1966. “Thế hệ Hồ Chí Minh” là tiêu đề của quyển nhật ký mà tác giả ghi ở trang đầu. Tư tưởng xuyên suốt quyển nhật ký là chất anh hùng cách mạng ở trách nhiệm của bản thân khi nghĩ về Tổ quốc và một lòng son sắt hướng về Đảng, Bác Hồ.

             Tọa đàm” tuổi trẻ thế hệ Hồ Chí Minh” là dịp giúp các bạn đoàn viên của trường đại học TG bày tỏ cảm nhận khi đọc quyển nhật ký, giúp các bạn hiểu hơn về lý tưởng sống, ý chí, nghị lực sống, lòng yêu tổ quốc, mối quan hệ giao tiếp với mọi người, đề ra mục tiêu cho việc học, giá trị về bài học về soi rọi mình… của người đảng viên cộng sản trẻ- nhà giáo liệt sĩ Lê Thị Thiên, đồng thời là dịp để các bạn trẻ trường ĐHTG bày tỏ suy nghĩ về hình mẫu người thanh niên thời kỳ mới và tuổi trẻ  trường ĐHTG cần học gì từ quyển nhật ký Thế hệ HCM của nhà giáo liệt sĩ Lê Thị Thiên, bằng những việc làm thiết thực và cụ thể….. Từ đó, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước.

Thu Thủy