Tọa đàm công tác thi đua khen thưởng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước năm 2016.

(THTG) Ngày 11/10, Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang tổ chức tọa đàm công tác thi đua khen thưởng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước năm 2016.

1

Ảnh: Phi Phụng

Dự buổi tọa đàm, các đại biểu nêu những kết quả đạt được và những khó khăn hạn chế trong thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong  doanh nghiệp ngoài Nhà nước trên địa bàn tỉnh  Tiền Giang hiện nay. Hàng năm, Liên đoàn Lao động tỉnhTiền Giang luôn chú trọng đổi mới tổ chức công tác thi đua khen thưởng trong khu vực kinh tế ngoài Nhà nước, cụ thể hóa từng phong trào thi đua cho phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp để phát động đến các cấp công đoàn và công nhân lao động, kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân xuất sắc. Tuy nhiên, một số nơi, người sử dụng lao động chỉ tập trung chú trọng đến việc sản xuất kinh doanh, ít quan tâm tổ chức các phong trào thi đua khen thưởng.

Tại buổi tọa đàm, Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang hướng dẫn một số nội dung về công tác thi đua khen thưởng công đoàn, giải đáp những vướng mắc của các đại biểu trong quá trình thực hiện công tác thi đua khen thưởng tại đơn vị. Qua đó giúp  cho các  doanh nghiệp  tìm được những biện pháp phù hợp,  để áp dụng vào thực tế  tại doanh nghiệp nhằm đưa công tác thi đua khen thưởng đi vào thực chất và hiệu quả.

Công Luận