Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang chúc mừng Noel 2013

      (THTG)  Ngày 18/12, Tỉnh  ủy, Hội  đồng  nhân dân, Ủy  ban   nhân dân, Ủy  ban Mặt  trận  Tổ quốc  Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã đến thăm và chúc mừng  lễ   Noel  các nhà thờ Công   giáo  trên địa  bàn  thành  phố  Mỹ Tho.

            Tại  Tòa giám mục  giáo phận Mỹ Tho, ông Trần Thế  Ngọc,  ủy viên ban  chấp  hành  trung ương  Đảng, Bí  thư  tỉnh  ủy  tỉnh  Tiền Giang  tặng  lẳng  hoa  của   Tỉnh  ủy, Hội  đồng  nhân dân, Ủy  ban   nhân dân, Ủy  ban Mặt  trận  Tổ quốc Việt Nam  tỉnh Tiền Giang cho   Tòa giám mục giáo  phận Mỹ  Tho.  Ông Trần  Thế  Ngọc  chúc mừng   Noel 2013  cho  cộng  đồng  giáo  dân theo  đạo  Công  giáo  tại  Tiền Giang, đồng  thời  chúc mừng  Giám mục  Bùi  Văn Đọc  vừa  được  Tòa thánh  Vatican bổ nhiệm làm Tổng  giám mục phó,  giáo  phận  thành  phố  Hồ  Chí  Minh .

2

            Tại  nhà  thờ  dòng  nữ tu Thánh Phao Lô  và  Ủy  ban  đoàn kết  Công  giáo  tỉnh  Tiền Giang, thay  mặt Tỉnh ủy,  Hội   đồng  nhân dân, Ủy  ban nhân  dân, Ủy   ban  Mặt  trận Tổ quốc Việt Nam  tỉnh  Tiền Giang, bà Trần Kim Mai, ủy  viên thường  vụ  Tỉnh  ủy, phó  chủ tịch  Ủy  ban  nhân  dân tỉnh  tặng  quà  Noel cho  các  cơ sở  thờ tự  Công  giáo. Bà  Trần Kim Mai  đánh giá  cao  vai trò  Ủy  ban  đoàn kết  Công  giáo  tỉnh  Tiền Giang  và các giáo  dân theo  đạo   Công  giáo  đã có  nhiều  đóng  góp  trong   việc xây  dựng  khối  đại đoàn kết  dân tộc,  góp  phần ổn định  an ninh  chính  trị  tại   địa phương  và  phát  triển  kinh tế – văn  hóa  xã hội tỉnh  Tiền Giang.

Công Luận