Tình hình kinh tế Tiền Giang quý 1 năm 2014

      (THTG) Quý 1 năm 2014, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đạt 12 ngàn 124 tỷ đồng, tăng 9% so với quý I năm 2013, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,4%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 15%, khu vực dịch vụ tăng 9,5%, trong đó GDP theo giá thực tế đạt 15.740 tỷ đồng.

1

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Khu vực nông lâm thủy sản chiếm 37,6%, khu vực công nghiệp, xây dựng chiếm 33,2%, khu vực dịch vụ chiếm 29%. Ước tính lượng khách đến tỉnh trong quý 1 đạt 374 ngàn lượt tăng 3,8% so cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 139 ngàn lượt. Doanh thu hoạt động lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành đạt 962,9 tỷ đồng, trong đó dịch vụ lữ hành và hoạt động hỗ trợ du lịch chiếm 1,5%.

Tổng thu ngân sách ước đạt 2.016 tỉ đồng, đạt 32% so với dự toán, tăng 6,6% so cùng kỳ; Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa thực hiện được 294,5 triệu USD tăng 31,5% so cùng kỳ, trong đó kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện 150,5 triệu USD, tiếp tục tăng mạnh,  đóng góp của một số mặt hàng như giày dép đạt 53,7 triệu USD tăng 45%, sản phẩm bằng nhựa đạt 38,9 triệu USD tăng 62,1%.

Trên lĩnh vực nông nghiệp, vụ lúa Đông Xuân 2013 – 2014 kết thúc gieo sạ được trên 77.400 ha, đạt 99,9% so kế hoạch, năng suất bình quân đạt 71,2 tạ/ha, sản lượng đạt 551.500 tấn, tăng 0,7% do thời tiết thuận lợi ít dịch bệnh năng suất bình quân tăng 2,2 tạ/ha. Vụ Hè Thu sớm xuống giống được trên 38.500 ha, đạt 97,5% kế hoạch.

Đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người già neo đơn tỉnh đã tổ chức 53 đoàn đến thăm và tặng quà trong dịp Tết Nguyên đán 2014 nhằm động viên giúp họ vượt qua khó khăn và vươn lên trong cuộc sống. Vận động đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa được 417 triệu đồng, xây dựng 15 căn nhà tình nghĩa, với tổng kinh phí 535 triệu đồng từ nguồn vận động. Thực hiện Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã bàn giao 245 ngôi nhà tình nghĩa, tổng kinh phí 9,8 tỷ đồng và sửa chữa 57 ngôi nhà với tổng kinh phí 1,14 tỷ đồng cho các gia đình chính sách.

Theo số liệu tổng hợp nhanh điều tra lao động việc làm quý 1 năm 2014, trong số 540 hộ điều tra có 1.502 người từ 15 tuổi trở lên, trong đó số người có việc làm chiếm tỷ lệ 74,6%.

Tình hình quốc phòng, an ninh ổn định, tai nạn giao thông giảm cả ba mặt so với cùng kỳ. Đây là những yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội từ nay đến cuối năm 2014.

An Phước