Tiền Giang xuống giống dứt điểm vụ hè thu năm 2012

(THTG)Đến thời điểm này, nông dân tỉnh Tiền Giang đã xuống giống dứt điểm vụ lúa hè thu 2012, với tổng diện tích 80.703 ha, đạt 100% kế hoạch. Phần lớn trà lúa đang ở giai đoạn mạ.

Trong tuần, do lúa xuân hè thu hoạch dứt điểm và điều kiện thời tiết thích hợp nên rầy nâu và các đối tượng sâu bệnh, dịch hại xuất hiện nhiều và gây hại trên lúa.

Đáng ngại nhất là diện tích lúa bị nhiễm rầy nâu tăng thêm gần 400 ha so với tuần trước. Hiện có gần 2.000 ha lúa ở giai đoạn đẻ nhánh bị nhiễm rầy nâu, mật số trung bình 300 con/m2. Các nhà chuyên môn khuyến cáo nông dân áp dụng biện pháp phòng trừ rầy nâu tổng hợp để ngăn ngừa rầy truyền bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá cho lúa.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh hiện có 135 ha lúa bị nhiễm sâu cuốn lá, tập trung nhiều ở các huyện: Cai Lậy, Tân Phước, Châu Thành; có 300 ha bị nhiễm bệnh đạo ôn, tỷ lệ bệnh từ 2 đến 5% trên trà lúa đẻ nhánh và làm đòng ở Thị xã Gò Công, huyện Chợ Gạo, thành phố Mỹ Tho; Bệnh cháy bìa lá tăng thêm 190 ha, với diện tích nhiễm bệnh đến thời điểm này trên 720 ha, tỷ lệ bệnh từ 3 đến 5%, xuất hiện rải rác trên trà lúa đẻ nhánh, đứng cái ở các địa phương.

Tuần tới, lúa hè thu sẽ tập trung ở giai đoạn đẻ nhánh đến làm đòng - trổ, các nhà chuyên môn dự báo rầy nâu sẽ hình thành lứa mới, các đối tượng dịch hại khác như: sâu cuốn lá, bệnh cháy lá, bệnh cháy bìa lá.. sẽ tiếp tục xuất hiện và gây hại. Chi cục BVTV TG tiếp tục công tác điều tra ngoài đồng ruộng, nắm chắc diễn biến dịch hại trên các trà lúa, kịp thời khuyến cáo nông dân sử dụng các giải pháp quản lý, phòng trừ hiệu quả.