Tiền Giang triển khai kế hoạch Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ VII- năm 2014.

(THTG) Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang vừa triển khai kế hoạch tổ chức lễ khai  mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Tiền Giang lần thứ VII- năm 2014.

1

Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Tiền Giang  được tổ chức định kỳ 4 năm một  lần. Việc tổ chức Đại hội thể  dục thể thao nhằm  phát động phong  trào toàn dân tập  luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe theo  gương  Bác Hồ vĩ đại. Đồng  thời  kích  thích  phong  trào  thể thao  ở các trường  học, qua đó phát  hiện các vận động viên xuất  sắc để bổ sung vào các đội  tuyển thể thao  tỉnh  Tiền Giang.

Theo kế hoạch, lễ khai  mạc Đại hội  Thể dục Thể thao  tỉnh  Tiền Giang được tổ chức vào lúc 18 giờ 30  ngày 25/4/2014 và được trực tiếp  trên 2 sóng phát thanh, truyền hình và Trang Thông tin điện tử của Đài Phát  thanh  Truyền hình  tỉnh  Tiền Giang. Chủ đề của lễ khai mạc mang tên “ Hào  khí  sông  Tiền”. Kết  cấu lễ khai  mạc gồm có 3 chương, với nhiều  nội  dung  phong  phú như đồng diễn thể dục, văn nghệ  múa hát thể hiện ngày hội văn hóa, thể dục thể thao của tỉnh Tiền Giang.

Công Luận