Tiền Giang tiêm phòng vacxin cúm gia cầm đạt tỷ lệ bảo hộ bệnh

( THTG)  Chi cục Thú y Tiền Giang cho biết, từ đầu năm 2014 đến nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tiêm phòng vacxin cúm A H5N1 cho gần 5 triệu con gia cầm, trong đó có hơn 20% gia cầm mới tái đàn được tiêm phòng vacxin cúm gia cầm bổ sung, đạt tỷ lệ 70% trên tổng đàn, đồng thời đạt tỷ lệ bảo hộ đối với bệnh cúm gia cầm.

          Nổi bật nhất là ý thức tự giác tiêm phòng vacxin cúm gia cầm của các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Đến thời điểm này, tỷ lệ tiêm phòng cúm gia cầm ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đạt 60%, tăng 10% so với năm trước. Đặc biệt, các hộ nuôi và kinh doanh gà đá cũng chủ động phối hợp với lực lượng thú y cơ sở tiêm phòng vacixn cúm gia cầm cho đàn gà, không còn tư tưởng né tránh, không phối hợp như trước kia. Toàn tỉnh hiện có khoảng 1.500 con gà đá. Qua khảo sát, có hơn 80% số gà đá tiêm phòng vacxin cúm gia cầm đúng theo định kỳ.

        Trong bối cảnh dịch cúm gia cầm đang bùng phát ở các tỉnh lân cận, cùng với tiêm phòng vacxin, hiện Chi cục thú y Tiền Giang đang đẩy mạnh công tác giám sát bệnh, lấy mẫu huyết thanh, nhằm phát hiện bệnh sớm, chủ động phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt khuyến cáo người chăn nuôi tích cực đăng ký chăn nuôi theo Quyết định 19 của UBND tỉnh để tiến tới kiểm soát dịch cúm gia cầm hiệu quả.

Kim Nữ