Tiền Giang : tỉ lệ tốt nghiệp THPT đạt 95,93%

     ( THTG)  Năm nay, toàn tỉnh có 11.452 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT, trong đó có tổng số 10.986 thí sinh đậu tốt nghiệp THPT, chiếm tỉ lệ 95,93%, cao hơn 4,98% so với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2011. Trong đó, học sinh đạt loại giỏi là 386, và 2067  đạt loại khá..

     Nhìn chung, tỉ lệ tốt nghiệp và số thí sinh đậu tốt nghiệp loại giỏi, loại khá năm nay của các trường đều cao hơn năm 2011. Có 5 trường có tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp 100% như THPT Chợ Gạo; THPT Vĩnh Bình; THPT Phú Thạnh; THPT Ngô Văn Nhạc và THPT Chuyên và 8 trường có tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT trên 99%, trong đó trường THPT Nguyễn Văn Côn có tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp là 99,81%, THPT Nguyễn Đình Chiểu là 99,86%..

    Kết quả thi tốt nghiệp được niêm yết tại các trường THPT trên địa bàn và tại website của Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang./.