Tiền Giang thực hiện mô hình nuôi vịt an toàn sinh học

(THTG) Nhằm giúp người nuôi vịt hạn chế dịch bệnh, tăng thu nhập, Trung tâm Khuyến nông Tiền Giang đã triển khai dự án “Chăn nuôi vịt sinh sản hướng thịt an toàn sinh học” cho 4 hộ dân ở huyện Gò Công Tây.

Từ tháng 4 năm 2012, 4 hộ nuôi vịt đẻ có quy mô chăn nuôi trên 2.000 con/hộ ở ấp Hạ và ấp Bắc, thị trấn Vĩnh Bình được Trung tâm Khuyến nông chọn tham gia dự án này. Mỗi hộ được dự án hỗ trợ 1.600 con vịt giống super meat 2, hỗ trợ 30% lượng thức ăn và thường xuyên được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi vịt an toàn sinh học, kỹ thuật chuẩn bị chuồng trại trước và sau khi thả giống, kỹ thuật nuôi vịt từ 0 đến 4 tuần tuổi, kỹ thuật nuôi vịt hậu bị, các biện pháp an toàn sinh học và một số biện pháp phòng chống dịch bệnh trên vịt.

Đến nay, sau một năm thực hiện, 4 hộ này đã thu hoạch được trên 1 triệu trứng vịt giống chất lượng cao, bán giá cao hơn giá thị trường từ 10% trở lên. Đặc biệt, mô hình chăn nuôi vịt an toàn sinh học còn kiểm soát được dịch bệnh, giảm chi phí chăn nuôi, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm,….. giúp cho người nông dân gia tăng lợi nhuận, bảo vệ môi trường.