Tiền Giang sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2011.

      (THTG) Sáng 20/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã chủ trì hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2011.

 

      Báo cáo trước hội nghị, ông Lê Văn Hưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TG cho biết 6 tháng đầu năm tỉnh TG đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do lạm phát tăng cao, cùng với việc điều chỉnh tăng giá điện, xăng dầu, biến động lãi suất, Chính phủ thắt chặt chi tiêu công…tạo yếu tố tâm lý gây hiệu ứng dây chuyền trong lĩnh vực giá cả, tác động mạnh đến quá trình sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, nhờ UBND tỉnh kịp thời lãnh chỉ đạo điều hành thực hiện nghiêm túc nghị quyết 02 và nghị quyết 11 của Chính phủ nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có chuyển biến tích cực. Cụ thể tốc độ tăng trưởng kinh tế có xu hướng quí sau tăng cao hơn quí trước, quí 1 tăng 8,9%, quí 2 tăng 10,6%. Bình quân 6 tháng tăng 9,7%, trong đó khu vực sản xuất nông lâm nghiệp tăng 5,9%, khu vực sản xuất công nghiệp-xây dựng tăng 13,6% và khu vực dịch vụ tăng 11,1%, Đặc biệt, kết quả thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa bàn tỉnh tăng 1,5 lần về số dự án và tăng 10 lần về vốn đầu tư so cùng kỳ năm 2010.

 

        Báo cáo của UBND tỉnh TG cũng nêu rõ các giải pháp cần tập trung thực hiện, trong đó, tỉnh xác định mục tiêu phấn đấu trong bối cảnh khó khăn chung, mục tiêu tăng trưởng của cả nước đã được Chính phủ điều chỉnh còn 6%, đối chiếu tình hình địa phương, Tiền Giang đã có những nỗ lực rất lớn để tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao trong 6 tháng đầu năm, tuy nhiên do cần tiếp tục quyết liệt thực hiện mục tiêu thắt chặt tiền tệ và đầu tư công, nên khả năng sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng của tỉnh. Do vậy, UBND tỉnh Tiền Giang đã đề nghị Ban chấp hành tỉnh ủy cho ý kiến 1 trong 2 hướng hoặc điều chỉnh phương án tăng trưởng năm 2011 từ 10,5% đến 11% so với kế hoạch đầu năm là từ 11 – 11,5%, đồng thời điều chỉnh chỉ tiêu tổng huy động vốn đầu tư xã hội từ 15.400 tỷ đồng xuống còn 14.800 tỷ đồng, hoặc không điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng. Trong khi chờ khẳng định lại mục tiêu tăng trưởng, UBND tỉnh TG yêu cầu các ngành, các địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trước mắt.

 

      Phát biểu chỉ đạo hội nghị về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND tỉnh TG yêu cầu các ngành và địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc và quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm mà UBND tỉnh đề ra trong 6 tháng cuối năm, đặt biệt là nhiệm vụ xác định mục tiêu phấn đấu tăng trưởng trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước, qua đó nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp kiềm chế lạm phát theo tinh thần nghị quyết 11 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh từ nay đến cuối năm.