Tiền Giang phát triển trên 2.000 doanh nghiệp

      (THTG) Theo thống kê từ Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang: hiện nay trên địa bàn tỉnh có trên 2.000 doanh nghiệp, gồm 17 doanh nghiệp Nhà nước, 27 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 1.970 doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác.

      Số công nhân - viên chức – lao động đang làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế là 96.265 người. Về tiền lương, thu nhập của công nhân viên chức người lao động, nhìn chung được các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang áp dụng mức lương tối thiểu vùng đúng theo Nghị định 70/2011/NĐ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng như hiện nay chưa đảm bảo mức sống của người lao động.

      Qua khảo sát của Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang: mức lương bình quân của người lao động trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp là 2,2 triệu đồng /tháng; mức lương ngoài khu công nghiệp là 1,9 triệu đồng /tháng. Với mức lương này người lao động còn gặp nhiều khó khăn trong việc chi tiêu hàng ngày.