Tiền Giang nhân rộng mô hình sản xuất lúa theo công nghệ sinh thái

(THTG) Tỉnh Tiền Giang đang nhân rộng mô hình sản xuất theo “Công nghệ sinh thái quản lý rầy nâu và bệnh virus trên cây lúa” gắn với chương trình “Cánh đồng mẫu lớn” nhằm giúp nông dân nâng cao hiệu quả kinh tế từ nghề trồng lúa cho nông hộ.

Trước mắt, từvụ hè thu năm 2013 này, tỉnh tiếp tục đầu tư thêm khoảng 1,8 tỉ đồng để xây dựng 32 mô hình cấp tỉnh và mỗi huyện thực hiện thêm từ 2 đến 5 mô hình với diện tích bình quân từ 10 đến 20 ha/ mô hình. Sang năm 2014, tỉnh dự kiến mở rộng diện tích công nghệ sinh thái kết hợp trong chương trình cánh đồng mẫu lớn áp dụng tiến bộ kỹ thuật “một phải, năm giảm” lên khoảng 200 ha. Đến năm 2016 mở rộng diện tích sản xuất theo mô hình trên lên gấp 10 lần, đạt khoảng 2.000 ha và đến năm 2020 phấn đấu đạt diện tích 25.000 ha đất sản xuất áp dụng mô hình “Công nghệ sinh thái quản lý rầy nâu và bệnh virus trên cây lúa”.

Từ vụ đông xuân 2009 – 2010 đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng tổng cộng 105 mô hình sản xuất áp dụng công nghệ sinh thái với diện tích lên đến gần 2.000 ha với , kinh phí đầu tư trên 2,93 tỉ đồng. Nông dân tham gia mô hình đã tiết kiệm được từ 1,9 triệu đồng đến 2,5 triệu đồng/ ha/ vụ nhờ giảm bớt lượng giống, lượng phân đạm không cần thiết và lượng thuốc bảo vệ thực vật. Nếu tính mỗi năm sản xuất 3 vụ thì mỗi ha áp dụng công nghệ sinh thái nông dân tiết kiệm được từ 5,7 đến 7,5 triệu đồng.