Tiền Giang đứng thứ 8/63 tỉnh, thành về hiệu quả quản trị& hành chính công

Ngày 2-4, Trung tâm nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng (thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật Việt Nam), Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) đã công bố Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2013.

Người dân làm thủ tục hành chính tại UBND phường 4, TP. Mỹ Tho
Người dân làm thủ tục hành chính tại UBND phường 4, TP. Mỹ Tho

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI – Provincial  Governance  and Public Administration Performance Index) đo lường hiệu quả quản trị và hành chính công dựa trên trải nghiệm và đánh giá của người dân khi tương tác với các cấp chính quyền địa phương.

Chỉ số PAPI là công cụ theo dõi, giám sát năng lực điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền địa phương; giúp các cấp chính quyền địa phương có những căn cứ điều chỉnh và cải thiện hiệu quả công tác, phục vụ người dân tốt hơn.

Chỉ số PAPI bổ sung thông tin, dữ liệu cho những công cụ “tự đánh giá” hiện có của các cấp, ngành, địa phương bằng việc áp dụng phương pháp tổng hợp ý kiến đánh giá dựa trên trải nghiệm của người dân, lấy người dân là trung tâm.

Chỉ số PAPI là kết quả tổng hợp của 6 chỉ số lĩnh vực nội dung và 22 chỉ số nội dung thành phần. Qua đó, các tỉnh có được thông tin về mức điểm của tỉnh mình trong năm và so sánh với các tỉnh khác để nâng cao mức độ hài lòng của người dân.

Theo đó, nếu như năm 2012 PAPI của tỉnh đạt 38,217 điểm, xếp hạng 24/63 tỉnh, thành thì sang năm 2013 đạt 38,646 điểm xếp hạng 8/63 tỉnh, thành và thuộc nhóm đạt điểm cao nhất. Nếu xét riêng trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, PAPI của tỉnh năm 2013 chỉ xếp sau tỉnh Long An (đạt 39,736 điểm, xếp hạng 3/63 tỉnh, thành).

Hầu hết các chỉ số lĩnh vực nội dung đều đạt điểm cao và có xu hướng tăng dần qua các năm từ 2011 – 2013. Trong đó đáng chú ý có chỉ số Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công đạt 7,6 điểm, cao nhất trong 63 tỉnh, thành; chỉ số Thủ tục hành chính công cũng đạt điểm số cao (7,34 điểm).

Việc đạt hạng cao trong năm 2013 phần nào cho thấy các cấp, các ngành trong tỉnh đã có những chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn và được người dân đánh giá cao.

Nguồn Báo ấp Bắc