Tiền Giang công bố danh sách 64 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh

       Ngày 28/5, ông Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã ký quyết định công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Theo đó, danh sách có 64 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới, trong đó có 14 ĐB nữ (21,88%), 6 ĐB ngoài đảng (9,38%), 17 ĐB tái cử (26,56%), 3 ĐB tôn giáo (4,69%), 1 ĐB dân tộc (1,56%) và ĐB trẻ (3,13%). Đặc biệt, trên 93% ĐB HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới có trình độ đại học và sau đại học (có 2 tiến sĩ).

Đến thời điểm này, tất cả Ủy ban Bầu cử cấp huyện và cấp xã cũng đã công bố danh sách những người trúng cử ĐBHĐND của địa phương. Theo báo cáo tổng hợp kết quả bầu cử ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 của Ủy ban Bầu cử tỉnh: Tỷ lệ nữ ĐBHĐND toàn tỉnh đạt 24,37%, trong đó huyện Gò Công Tây có tỷ lệ nữ ĐBHĐND huyện cao nhất (35,29%) và TX. Gò Công có tỷ lệ nữ ĐBHĐND cấp xã cao nhất (33,02%); tỷ lệ ĐBHĐND dưới 35 tuổi toàn tỉnh đạt 24,30%.

Danh sách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang (khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016)