Tiền Giang có 111 lượt nông dân đạt danh hiệu giỏi cấp trung ương trong 5 năm qua

(THTG) Ngày 14/07, Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị tổng kết 05 năm phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2022.

vlcsnap-2022-07-14-15h13m14s143.png

vlcsnap-2022-07-14-15h22m25s920.png

Hội nghị tổng kết 05 năm phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Minh Nguyên

Được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự hỗ trợ của các ngành, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, nhà khoa học, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Tiền Giang phát triển đúng hướng, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội thiết thực, làm động lực cho hội viên nông dân hăng hái, dám nghĩ dám làm, vượt khó lao động sản xuất làm giàu cho gia đình và xã hội, góp phần phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Trong 5 năm, có 249.200 lượt nông dân đăng ký tham gia phong trào với kết quả bình chọn có 65.713 lượt nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh và 111 lượt nông dân đạt danh hiệu giỏi cấp trung ương.

vlcsnap-2022-07-14-15h25m33s453.png

vlcsnap-2022-07-14-15h26m22s976.png

Trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Minh Nguyên

Trong giai đoạn 2023-2028, Hội nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi với mục tiêu chủ yếu là làm chuyển biến nhận thức của nông dân về tư duy sản xuất theo hướng tăng lợi nhuận, bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới. Hàng năm có 70% hộ nông dân đăng ký phấn đấu và 50% hộ đăng ký đạt danh hiệu, đặc biệt bình quân mỗi năm tăng 5% số hộ nông dân giỏi các cấp.

Dịp này, có 11 tập thể và 51 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2022 được nhận bằng khen của Tỉnh, Hội nông dân./

Kim Nữ