Thống nhất xây dựng Bia tưởng niệm chiến sĩ Biệt động Sài Gòn tại Dinh Độc Lập

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Bộ đã gửi văn bản phúc đáp Công văn của Văn phòng Chính phủ về Chủ trương xây dựng Bia tưởng niệm chiến sĩ Biệt động Sài Gòn hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 tại Dinh Độc Lập.

 

Các chiến sỹ Binh đoàn Hương Giang mang cờ tiến vào Dinh Độc Lập
ngày 30/4/1975. (Ảnh: Hứa Kiểm/TTXVN) 


Trong đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với đề nghị của UBND thành phố Hồ Chí Minh về chủ trương đầu tư xây dựng Bia tưởng niệm chiến sĩ Biệt động Sài Gòn hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 tại Dinh Độc Lập. Bia đặt ở vị trí tường rào bên phải cổng sau Hội trường Thống Nhất, số 108 Nguyễn Du, để ghi nhớ sự kiện lịch sử và tri ân các chiến sĩ đã hy sinh tại Dinh Độc Lập. Bia tưởng niệm này cũng sẽ góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau biết về truyền thống đấu tranh giải phóng dân tộc của thế hệ đi trước trong lịch sử.

Tuy nhiên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề nghị UBND Thành phố Hồ Chí Minh trước khi triển khai cần chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin ý kiến các cơ quan liên quan, cựu chiến sĩ Biệt động Sài Gòn cũng như nhân dân về hình thức, nội dung văn Bia tưởng niệm và gửi Hồ sơ về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thẩm định theo quy định của Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Vừa qua, Bộ Xây dựng cũng đã có công văn trả lời về chủ trương xây dựng Bia tưởng niệm chiến sỹ Biệt động Sài Gòn hi sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 tại Dinh Độc Lập. Theo Bộ Xây dựng, việc ghi nhận, tưởng nhớ chiến công và sự hi sinh của các chiến sỹ trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước là cần thiết và phải thường xuyên thực hiện nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần dũng cảm hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc đến các thế hệ mai sau. Về vị trí đặt Bia tưởng niệm, Bộ Xây dựng cho rằng UBND Thành phố Hồ Chí Minh và thuyết minh phương án thiết kế chưa lý giải về vị trí lựa chọn. Do đó, UBND Thành phố Hồ Chí Minh cần xin ý kiến các vị nguyên là cán bộ, chiến sỹ đã từng tham gia chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968 và các nhân sỹ, trí thức, giới mỹ thuật của Thành phố. Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng yêu cầu về phương án kiến trúc – mỹ thuật, nên có vài phương án để lựa chọn, tổ chức thi tuyển rộng rãi vì phương án đề xuất chưa xứng tầm với sự kiện lịch sử, về kiến trúc – mỹ thuật còn đơn điệu.

Trước đó, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã trình Thủ tướng Chính phủ phương án thiết kế Bia tưởng niệm chiến sĩ Biệt động Sài Gòn hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 tại Dinh Độc Lập. Theo đó, Dinh Độc Lập sẽ được tháo dỡ một đoạn tường rào bằng gạch dài 11,6 m tạo khoảng lùi 1,2 m để đặt bia tưởng niệm. Sau đó, sẽ làm mới hàng rào bằng cây tạo cảnh quan cho khu vực. Bia tưởng niệm có hình tượng đốt tre (tượng trưng cho Dinh Độc Lập), kích thước: ngang 2,7 m, cao 4,5 m, lư hương bằng đá granit, tổng kinh phí 1,5 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung khắc trên bia dự kiến: “Nơi đây ghi dấu chiến công oanh liệt của các chiến sĩ biệt động Sài Gòn – Gia Định trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968… Vào lúc 1 giờ 30 ngày 31-1-1968, 15 chiến sĩ Đội 5 biệt động Sài Gòn – Gia Định đã tấn công vào Dinh Độc Lập – cơ quan đầu não của chính quyền Sài Gòn. Sau hơn một ngày đêm chiến đấu ngoan cường, dũng cảm, đối đầu với kẻ thù đông hơn về số lượng, tám chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, bảy chiến sĩ bị sa vào tay giặc; tất cả cán bộ, chiến sĩ Đội 5 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tổ quốc và nhân dân đời đời nhớ ơn các chiến sĩ biệt động Sài Gòn – Gia Định đã góp phần vào thắng lợi vẻ vang của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc”…/.

Nguồn ĐCSVN