Thiệt hại từ nghêu chết lên đến 272 tỷ đồng

(THTG) Đến ngày 16/4, nghêu nuôi ở xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang vẫn còn chết rải rác, chưa có dấu hiệu dừng lại, ước thiệt hại đến thời điểm này lên đến 272 tỷ đồng.

Theo thống kê của UBND huyện Gò Công Đông, đến thời điểm này, toàn vùng có 1.560 ha nghêu nuôi bị chết, với tỷ lệ thiệt hại từ 50 đến 90%, tương đương gần 17.000 tấn nghêu thương phẩm. Mặc dù Chi cục thú y tỉnh đã thực hiện 5 đợt thu mẫu nghêu chết để xét nghiệm các chỉ tiêu thủy hóa, vi khuẩn, mô bệnh học, ký sinh trùng,…nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có kết quả chính xác về nguyên nhân làm cho nghêu chết.

03

Nhằm giảm bớt thiệt hại do nghêu chết, Chi cục Thú y khuyến cáo nông dân không nên thả nuôi mật độ quá dày. Đối với nghêu cỡ trung, khoảng 200 đến 300 con/kg nên duy trì mật độ 100 đến 200 con trên một mét vuông. Tranh thủ thu hoạch nghêu đạt kích cỡ thương phẩm. Thực hiện cày xới nền đáy nhằm giảm thiểu ô nhiễm bùn tích tụ.

UBND tỉnh Tiền Giang cũng vừa ban hành văn bản số 1069/UBND-KTN về việc tăng cường, kiểm soát, quản lý, hỗ trợ khắc phục thiệt hại do nghêu chết năm 2015. Yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT tăng cường hỗ trợ địa phương trong việc lấy mẫu nghêu và mẫu nước gởi cơ quan chuyên môn của Bộ NN và PTNT phân tích, xác định nguyên nhân nghêu chết và đề ra giải pháp khống chế, khắc phục thiệt hại, đồng thời phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất cơ chế hỗ trợ cho người dân có nghêu chết bị thiệt hại theo quy định hiện hành.

Kim Nữ