Thị xã Gò Công họp mặt kỷ niệm 68 năm ngày thành lập ngành tình báo quốc phòng Việt Nam 25/10/1945 – 25/10/2013

Hôm qua 25/10, Ban Liên lạc Cựu chiến binh tình báo quốc phòng Việt Nam khu vực Gò Công họp mặt kỷ niệm 68 năm ngày thành lập ngành tình báo quốc phòng Việt Nam 25/10/1945 – 25/10/2013.

          Tại buổi họp mặt, Ông Phan Thanh Tân, Trưởng ban liên lạc Cựu chiến binh tình báo quốc phòng Việt Nam tỉnh Tiền Giang, ôn lại truyền thống tình báo quốc phòng Việt Nam anh hùng qua 68 năm xây dựng và trưởng thành: Ngay từ thời kỳ đầu mới thành lập và trong suốt quá trình xây dựng, ngành tình báo quốc phòng Việt Nam đã thể hiện rõ vị trí, vai trò là tai mắt của Đảng, quân đội ta, vừa củng cố xây dựng phát triển lực lượng, vừa thực hiện nhiệm vụ nắm địch, phục vụ Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, làm tròn nghĩa vụ quốc tế, ngày càng tô thắm truyền thống tốt đẹp “Trung dũng, kiên cường, độc lập, sáng tạo, bí mật, khôn khéo, đoàn kết, kỷ luật nghiêm minh, biết đánh và biết thắng”.

          Đối với khu vực Gò Công, quán triệt chủ trương của khu ủy, Tỉnh ủy Gò Công đã tổ chức lực lượng hoạt động bí mật và tăng cường công tác an ninh, kiên cường bám trụ, thu thập nhiều nguồn tin quan trọng, bằng những đóng góp thầm lặng nhưng hết sức quý giá, các chiến sĩ tình báo khu vực Gò Công đã góp phần làm nên những chiến công vẻ vang của lực lượng vũ trang Gò Công điển hình như thành tích phá án, bắt những tên nội gián ở Tân phước vào tháng 12/1961, ngăn chặn âm mưu thâm độc, nguy hiểm của bọn phản động, được An ninh Miền và Ban An ninh khu đánh giá xuất sắc.Ngày nay, trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, hơn lúc nào hết, tình báo quốc Việt Nam càng phát huy hơn nữa bản chất cách mạng, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội cụ Hồ, kiên trì xây dựng mối đoàn kết hữu nghị, góp phần phấn đấu vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Đến dự họp mặt, ông Nguyễn Tấn Hùng – Bí thư Thị ủy GC đã phát biểu chào mừng, ghi nhận những đóng góp của tình báo quốc phòng Gò Công trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đồng thời gởi gấm, đặt niềm tin vào những cựu chiến binh tình báo quốc phòng Gò Công luôn giữ gìn, phát huy truyền thống hào hùng, tiếp tục cống hiến sức lực, giáo dục thể hệ trẻ nối tiếp truyền thống cha ông và thế hệ đi trước cùng chung tay xây dựng quê hương giàu mạnh.

Thu Trà