Thành phố Mỹ Tho thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới đô thị

       Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 10/2/2012 đang triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố. 
        Tổng mức vốn đầu tư trên 1.152 tỷ đồng, vốn vay Ngân hàng thế giới (WB) và vốn đối ứng ngân sách Nhà nước của Trung ương, địa phương, thời gian hoàn thành công trình đến năm 2017 và chia làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 từ nay đến năm 2014 sẽ đầu tư trên 514 tỷ đồng; giai đoạn 2 từ năm 2015 - 2017.

Đường Hùng Vương hôm nay.

Thực hiện Dự án Cải tạo nâng cấp và xây dựng mới thành phố Mỹ Tho hướng đến mục tiêu là xóa đói, giảm nghèo bằng cách cải thiện điều kiện sống, môi trường trong các khu đô thị nghèo; nâng cao quy hoạch, quản lý đô thị tại các thành phố; nâng cấp và cải thiện kết cấu hạ tầng có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của dân cư trong các khu đô thị có thu nhập thấp, gọi tắt là LIA (low income areas). Việc đầu tư dự án còn nhằm tăng cường hiệu quả của hệ thống quản lý hành chính tại địa phương thông qua hoạt động tăng cường năng lực cho cán bộ các cấp tại địa phương và đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác quy hoạch, quản lý tại địa phương.

Dự án khi hoàn thành sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại địa phương. Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ thành phố cũng đã xác định, việc xây dựng hạ tầng, quy hoạch và chỉnh trang đô thị cần huy động từ nhiều nguồn vốn, tập trung cho đầu tư cho xây dựng hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng xã hội, ưu tiên xây dựng hệ thống giao thông, cấp nước, điện, trường học, chợ; mời gọi đầu tư thực hiện các dự án lớn, phấn đấu đến năm 2015 cơ bản hoàn thành hệ thống giao thông nội thị và nông thôn của thành phố.

Quy mô thực hiện dự án Cải tạo nâng cấp và xây dựng mới thành phố Mỹ Tho bao gồm: (1) Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3, cụ thể là nâng cấp và mở rộng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội yếu kém trong 17 khu LIA của thành phố (cải tạo nâng cấp đường giao thông, cấp thoát nước, cấp điện, chiếu sáng; xây dựng 6 trường học, 3 nhà văn hóa và mua sắm các thiết bị vệ sinh môi trường); trong đó có khu LIA 13B là khu tái định cư kênh Xáng Cụt - phường 3 (cải tạo vệ sinh môi trường và xây dựng khu tái định cư mới với quy mô tổng diện tích trên 3ha, gồm 179 lô đất tái định cư, mỗi lô từ 75-105m2); (2) Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 1,2, bao gồm nâng cấp và mở rộng hệ thống cơ sở hạ tầng bên ngoài khu vực các khu LIA để đảm bảo tính đồng bộ và kết nối của hệ thống, từ đó phát huy việc đầu tư nâng cấp và mở rộng hệ thống hạ tầng cấp 3. Cụ thể: Xây dựng và cải tạo rạch Bạch Nha - phường 4 (lấp rạch, đặt cống và làm đường giao thông bên trên dài trên 1,5km); nâng cấp đường Lộ Me - xã Mỹ Phong bằng bê tông nhựa rộng 9m, dài 511m; xây dựng bờ kè sông Tiền - phường 2, trên kè bố trí đường giao thông, vỉa hè, thoát nước, điện chiếu sáng; nâng cấp hệ thống thoát nước khu phố 5, 6 - phường 3; xây dựng mới đường khu phố 12 - phường 6.

Trong quá trình thực hiện dự án nâng cấp và mở rộng hệ thống hạ tầng, một số hộ dân ảnh hưởng phải di dời, ngoài khu tái định cư kênh Xáng Cụt - phường 3, thành phố sẽ xây dựng thêm khu tái định cư Mỹ Phong có tổng diện tích 4,45ha, gồm 210 lô đất tái định cư, mỗi lô có diện tích từ 76 - 108m2 . Việc xây dựng các khu tái định cư đều phải đạt tiêu chuẩn và có đầy đủ hạ tầng kỹ thuật - xã hội đảm bảo cho các hộ dân bị giải tỏa có nơi ở mới an toàn và đủ tiện nghi cần thiết. Ông Nguyễn Hoàng Đảm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Mỹ Tho, Trưởng Ban Quản lý dự án, cho biết đến nay tất cả các hồ sơ, thủ tục đã hoàn tất, các khâu chuẩn đã sẵn sàng, khi dự án được giải ngân, sẽ triển khai công tác thi công theo kế hoạch.