Thanh long Lương Phú quyết tâm lên VietGAP

       Với những lợi ích của VietGAP như tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng, giá trị cao; bảo vệ sức khỏe người sản xuất, người tiêu dùng; xây dựng thương hiệu và tạo ra thị trường tiêu thụ ổn định… cùng tâm huyết đưa trái thanh long Chợ Gạo khẳng định thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế, Tổ hợp tác (THT) Thanh long Lương Phú (xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo) đã quyết tâm phấn đấu từng bước tham gia mô hình sản xuất theo hướng VietGAP.

Ông Võ Ngọc Diệp, Tổ trưởng THT Thanh long Lương Phú cho biết, trong năm 2011, Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thuỷ sản Tiền Giang đã hỗ trợ THT rất nhiều trong việc đạt được chứng nhận sản xuất quả an toàn thực phẩm do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp cho 20 hộ với diện tích 10,45 hecta. Vì thế, trên cơ sở đó, năm 2012 Tổ hợp tác Thanh long Lương Phú đề nghị Chi cục tiếp tục hỗ trợ THT trong việc sản xuất theo VietGAP. Đây cũng là tâm huyết của bà con tổ viên THT.

Theo thông tin từ Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, THT Thanh long Lương Phú sẽ được cân đối hỗ trợ trong 6 tháng cuối năm 2012 ngay sau khi kinh phí được duyệt.

Được biết, Chi cục sẽ tập trung hỗ trợ THT thực hiện các tiêu chí của VietGAP như: Thực hiện vẽ sơ đồ vùng trồng; tập huấn các yêu cầu chung về tiêu chuẩn VietGAP, ghi chép sổ sách, kỹ thuật cứu thương, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thu hoạch sơ chế; in ấn sổ tay ghi chép; hỗ trợ cán bộ kỹ thuật, bảo hộ lao động; xây dựng hệ thống quản lý chất lượng; chi phí phân tích mẫu đất, nước và sản phẩm với tổng kinh phí hỗ trợ gần 73 triệu đồng. Theo dự kiến thì THT Thanh long Lương Phú sẽ đạt chứng nhận VietGAP với diện tích 10,45 hecta/20 hộ trong năm 2013.