Thanh Long Chợ Gạo bắt đầu vào vụ ra hoa tự nhiên.

 

(THTG) Những cơn mưa đầu mùa tạo điều kiện cho cây thanh long Chợ Gạo ra hoa tự nhiên. Tuy nhiên, nông dân vẫn còn thu hoạch những đợt xử lý ra hoa trái vụ với mức giá từ 11 đến 13.000 đồng 1 kg.

 

Do nông dân xử lý ra hoa trái vụ nên sản lượng thanh long mùa vụ mới ra hoa tự nhiên đạt thấp. So với hiệu quả của cây lúa, cây thanh long vẫn cho hiệu quả kinh tế cao gấp 6 đến 7 lần. Từ hiệu quả khả quan của cây thanh long mang lại trong nhiều năm qua, đến nay toàn huyện Chợ Gạo đã nhân rộng 2.509 ha thanh long, chủ yếu là diện tích trồng trên trụ xi măng. Song hành cùng với sự phát triển của cây thanh long, dự án thanh long Chợ Gạo đang triển khai thực hiện tại các xã Quơn Long và Mỹ Tịnh An, huyện đang tiếp tục triển khai đề tài nghiên cứu khoa học về quản lí bệnh thán thư cây thanh long trên diện tích 50 ha ở ấp An Khương xã Mỹ Tịnh An, đã khảo sát vườn thanh long để hỗ trợ trồng mới và cải tại tại 2 xã Mỹ Tịnh An và Quơn Long với diện tích 17,5 ha.
                Ngoài ra, hiện nay Chợ Gạo đang tuyên truyền hướng dẫn nông dân sản xuất thanh long sạch theo tiêu chuẩn VietGap, Global Gap vàtổ hợp tác thanh long Chợ Gạo gồm 21 hộ đã được cấp giấy chứng nhận VietGap.