Tập huấn trực tuyến về chuyên đề chính sách kinh tế xã hội, thi đua khen thưởng

(THTG) Ngày 2/8, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức  hội  nghị tập  huấn trực tuyến về chuyên đề  chính sách kinh  tế xã hội, công tác thi đua  khen thưởng và công tác nữ công.

000

 Tại  tỉnh  Tiền  Giang,  các cán bộ  phụ trách  chuyên môn  của  Liên đoàn Lao  động  tỉnh  Tiền Giang và Liên đoàn Lao động các huyện thị thành, công đoàn cơ sở trực thuộc, công  đoàn các ngành  tham dự buổi tập  huấn nầy.

Chương trình  tập  huấn có nhiều   nội  dung phong  phú như :   nâng  cao  chất  lượng thực hiện chính sách  xã hội, tổ chức hội  nghị người  lao động, tổ chức hoạt  động  thanh  tra nhân dân, nâng  cao  hiệu  quả phong  trào  thi  đua  giỏi  việc nước đảm việc nhà . Hội nghị kết thúc ngày 3/8/2016.

 

Tin & ảnh:  CÔNG  LUẬN