Sở Tư pháp Tiền Giang tổ chức sinh hoạt pháp luật.

Nhân Ngày  pháp  luật  Việt  Nam 9/11,  Sở  Tư  pháp Tiền Giang  tổ  chức  buổi  sinh  hoạt  pháp  luật.

Tại  buổi  sinh  hoạt, ông  Phạm  Văn  Chính, phó  giám  đốc  Sở Tư  pháp  tỉnh  Tiền  Giang  trình  bày  mục đích  và  ý nghĩa  của Ngày  pháp  luật   Việt  Nam. Qua  đó  nhằm   tôn vinh  Hiến  pháp, Pháp  luật ;  nâng  cao ý thức  tôn trọng  và  chấp  hành  pháp  luật của công  dân. Ông Phạm  Văn  Trọng , giám  đốc  Sở Tư  pháp  tỉnh  Tiền Giang  thông  báo  nhanh  đến  các đại  biểu  dự buổi  sinh  hoạt  pháp  luật  về  kết  quả Hội  nghị  lần thứ  8, Ban chấp  hành trung  ương  Đảng  cộng sản Việt  Nam  khóa XI.

Dịp  này, Sở  Tư  pháp  tỉnh  Tiền  Giang trao  tặng  giấy  khen cho 5 tập  thể và 1 cá nhân có nhiều  thành  tích   trong  việc tuyên  truyền, phổ biến pháp  luật  tại tỉnh  Tiền Giang.

Công Luận