Sở Thông tin Truyền thông triển khai Nghị định 174 của Chính phủ

(THTG) Ngày 3/4, Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị triển khai Nghị định 174 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Tham gia hội nghị có đại diện các ngành chức năng, các tổ chức và chủ các cơ sở kinh doanh Internet trên địa bàn tỉnh.

1

Nghị định 174 được Chính phủ ban hành ngày 13/11/2013 gồm 8 chương, 104 điều có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2014. Nghị định quy định hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Khi áp dụng vào thực tiễn, Nghị định này sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý rõ ràng, thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia, đồng thời tạo sự công bằng trong hoạt động của các lĩnh vực này ở Việt Nam.

Thông qua việc triển khai Nghị định lần này, nhằm giúp cho các chủ cơ sở kinh doanh Internet trên địa bàn tỉnh hiểu và sử dụng đúng quy định pháp luật về hoạt động dịch vụ internet và thông tin trên mạng Internet.

An Phước