Sở Công thương Tiền Giang lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

            (THTG) Ngày 23/2, Sở Công thương Tiền Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cán bộ công chức viên chức của Sở về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở và các cán bộ công chức, viên chức thuộc các phòng ban trực thuộc đã trình bày những tâm tư, nguyện vọng của mình qua từng ý kiến đóng góp sửa đổi hiến pháp.

Hội nghị đã ghi nhận hơn 20 ý kiến đóng góp. Đa số các ý kiến đều thống nhất cao với sự cần thiết, bố cục và những nội dung sửa đổi được nên trong hiến pháp; Đồng thời hội nghị cũng ghi nhận nhiều ý kiến bổ sung, tập trung vào những nội dung như: Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, Xác định rõ hơn vai trò của MTTQ, Công đoàn và các tổ chức chính trị – xã hội trong việc động viên nhân dân thực hiện quyền làm chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, các vấn đề liên quan đến kinh doanh, thương mại trong tình hình mới.