Sẵn sàng cho ĐH Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 sẽ được tổ chức từ ngày 22 đến 24-7. Những ngày này, trong không khí rộn ràng, náo nức chào mừng đại hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện đều mong chờ và kỳ vọng vào thành công của đại hội sẽ mang đến cho huyện nhà một khí thế mới, một quyết tâm mới trên con đường xây dựng quê hương Nam kỳ khởi nghĩa giàu đẹp, văn minh.

Sau khi tiếp thu Chỉ thị 36-CT/TW, ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn việc chỉ đạo đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng, từ tháng 10-2014, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng của huyện Châu Thành đã lập kế hoạch, tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt về công tác Đại hội Đảng đến từng cán bộ, đảng viên trong chi, đảng bộ cơ sở.

1

Ông Phạm Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy trao Cờ của Tỉnh ủy cho Đảng bộ xã Tân Hương và Trung tâm Y tế huyện – đơn vị đạt TSVM tiêu biểu 5 năm liền.

Sau khi tổ chức xong đại hội điểm tại Đảng bộ xã Long Hưng, xã Long An và Chi bộ Ban Quản lý công trình công cộng huyện vào tháng 4-2015, trên cơ sở đó huyện có sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội Đảng cơ sở ở 52 chi bộ, đảng bộ còn lại. Đến ngày 30-6-2015, 55/55 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy đã tổ chức đại hội.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy, các báo cáo chính trị tại đại hội đều được các cấp ủy chuẩn bị chu đáo với hình thức khá đẹp, nội dung nêu đầy đủ các lĩnh vực công tác, bám sát tình hình thực tiễn và nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ; có đánh giá sâu sát, thực chất kết quả thực hiện, chỉ rõ thiếu sót, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp đột phá để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và khắc phục những mặt yếu.

Các ý kiến đóng góp tại đại hội được chuẩn bị bằng văn bản, ngắn gọn, đi sâu vào 1 hoặc 2 nội dung, làm rõ thêm báo cáo chính trị và nêu một số đề nghị liên quan đến cơ sở hoặc cơ quan, đơn vị mình.

Do có sự chuẩn bị tốt về công tác nhân sự nên đại hội ở các cơ sở Đảng đều tổ chức bầu cử thành công với sự nhất trí cao về danh sách nhân sự do cấp ủy chuẩn bị. Việc bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện cũng đạt kết quả tốt, bầu đủ số lượng, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu…

Đạt được kết quả trên, trước hết là do các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã quán triệt và chấp hành nghiêm túc Chỉ thị 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy và Hướng dẫn công tác nhân sự đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Từ đó, chủ động khắc phục khó khăn, phát huy trách nhiệm của cấp ủy, các bộ phận giúp việc và các đảng viên, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, nhất là văn kiện đại hội và công tác nhân sự.

Sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của Ban thường vụ Huyện ủy thông qua việc phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Huyện ủy viên phụ trách cơ sở, cùng các đồng chí trong các tổ công tác trực tiếp chỉ đạo từng đảng ủy, chi ủy thực hiện đầy đủ các bước chuẩn bị và tổ chức đại hội theo đúng quy trình. Bên cạnh đó, thường xuyên bám sát từng cơ sở, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đảng bộ, chi bộ cơ sở chuẩn bị chu đáo về báo cáo chính trị, nhân sự, chương trình, cách thức điều hành đại hội… theo đúng kế hoạch và hướng dẫn.

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng chỉ đạo nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận của đảng viên và quần chúng, nhất là những vấn đề liên quan đến nhân sự cấp ủy, kiểm tra, xem xét làm rõ trước khi tiến hành đại hội. Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền cả trong nội bộ Đảng và ngoài quần chúng, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng đại hội…

Về việc thảo luận các văn kiện đại hội, từ đầu tháng 7-2015, các tổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã được Huyện ủy tổ chức thành các cụm để thảo luận các văn kiện của Trung ương, tỉnh, huyện và thảo luận về phương án nhân sự của cấp trên.

Với tinh thần trách nhiệm cao, đại biểu đã nghiên cứu và có nhiều ý kiến thảo luận theo từng nội dung đã được hướng dẫn, gợi ý. Cơ bản đều tán thành với nội dung các dự thảo văn kiện; đồng thời kiến nghị, đề xuất về những chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để tổ chức thực hiện sao cho hiệu quả nhất.

Nguồn Báo Ấp Bắc