Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4- Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa 8

(THTG) Sáng nay 5/7, kỳ họp thứ 4 – HNDD tỉnh Tiền Giang đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn về những vấn đề bức xúc mà cử tri và đại biểu quan tâm.

 

Trong buổi làm việc, đã có 6 đại biểu nêu 7 câu hỏi và đã được đại diện lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Y tế, Tài nguyên – Môi trường, Văn hóa – thể thao – du lịch, Điện lực,Công an, Thi hành án dânsự và ông Nguyễn Văn Khang – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang lần lượt trả lời các vấn đề đã và đang được các tầng lớp nhân dân địa phương đặc biệt quan tâm như: Vấn đề đảm bảo chất lượng hàng hóa nông sản; chính sách bình ổn giá cả để đảm bảo lợi nhuận cho nông dân; Vấn đề xây dựng nông thôn mới, điện sinh hoạt và hệ thống lưới điện nông thôn; Vấn đề quá tải ở các bệnh viện, chất lượng khám chữa bệnh, chính sách bảo hiểm y tế; Vấn đề phòng, chống tai - tệ nạn xã hội; Tiến độ thi công các công trình, dự án đầu tư cấp quốc gia trên địa bàn Tiền Giang, …

Theo đánh giá của Chủ tọa kỳ họp, việc chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp nầy đã có bước cải tiến theo hướng đặt vấn đề, nêu câu hỏi ngắn rõ, đi thẳng vào vấn đế muốn hỏi. Đối với người trả lời chất vấn, cũng đã có sự giải trình, tiếp thu và đề ra giải pháp khắc phục khá cụ thể. Không khí buổi chất vấn phản ánh rõ tính dân chủ, thẳng thắn, thể hiện trách nhiệm cao của người chất vấn và người trả lời chất vấn. Tuy nhiên, chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn cũng còn bộc lộ nhiều mặt hạn chế . Ông Nguyễn Văn Danh – Chủ tịch HDND tỉnh Tiền Giang đã có phát biểu khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn trong các kỳ họp tiếp theo.

 

Chiều nay, kỳ họp thứ 4 - HDND tỉnh Tiền Giang tiến hành phiên bế mạc, các đại biểu sẽbiểu quyết thông qua các nghị quyết đã được đưa ra thảo luận tại kỳ họp nầy. Đặc biệt, các đại biểu sẽ được nghe ý kiến phát biểu quan trọng của ông Trần Thế Ngọc – UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang đối với kỳ họp .