Phê duyệt định mức hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ bị bệnh tim bẩm sinh

Ngày 13-3, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 490/QĐ-UBND về việc phê duyệt định mức chi hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh.

Theo đó, đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí khám, phẫu thuật tim cho trẻ em từ  0 đến 16  tuổi, có thẻ bảo hiểm y tế, thuộc diện hộ gia đình nghèo; thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật. Chính sách hỗ trợ trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trong mỗi đợt khám, phẫu thuật tim: Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám, phẫu thuật tim theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Việc thanh toán chi phí khám bệnh có liên quan đến phẫu thuật tim và phẫu thuật tim cho trẻ em thuộc đối tượng quy định, chỉ được thực hiện tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước có ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh với tổ chức bảo hiểm y tế.

Ngân sách cấp tỉnh (kinh phí giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý hàng năm) thanh toán phần chi phí mà Quỹ Bảo hiểm y tế không thanh toán. Về hỗ trợ tiền ăn, đi lại sẽ sử dụng ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ tiền ăn với mức 50.000 đồng/trẻ em/ngày, thời gian hỗ trợ theo số ngày thực tế nằm viện, nhưng tối đa không quá 15 ngày (số ngày thanh toán thực tế theo giấy nhập viện và xuất viện do bệnh viện điều trị bệnh cung cấp); hỗ trợ tiền đi lại theo giá phương tiện công cộng thông thường đối với các em khám bệnh có liên quan đến phẫu thuật tim, mức chi hỗ trợ 300.000 đồng/trẻ em/lần khám bệnh có liên quan đến phẫu thuật tim.

Hình thức hỗ trợ: khoán chi cho cả lượt đi và về. Số lần hỗ trợ tối đa không quá 2 lần, cụ thể: Lần thứ nhất, khám tiền phẫu. Lần thứ hai, khám nhập viện phẫu thuật.

Nguồn Tiền Giang