Những nét mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012

(THTG) Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp THPT và giáo dục thường xuyên THPT được tổ chức trong 3 ngày từ ngày 02 - 04/6/2012. Tổng số thí sinh trong tỉnh đăng ký dự thi là 13.645, gồm 11.463 thí sinh thi hệ giáo dục THPT và 1.837 thí sinh thi hệ giáo dục thường xuyên.

Thí sinh giáo dục THPT thi 06 môn: Ngữ văn, Hoá học, Địa lý, Lịch sử, Toán, Ngoại ngữ; thí sinh hệ giáo dục thường xuyên thi 06 môn: Ngữ văn, Hoá học, Địa lý, Lịch sử, Toán, Vật lý. Trong đó, Ngoại ngữ, Hoá học và Vật lý thi theo hình thức trắc nghiệm. 

Năm nay, trong quy chế của Bộ GD &ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012 có nhiều nét mới. Bộ GD&ĐT không quy định bắt buộc tổ chức thi theo cụm; bỏ tổ chức chấm chéo các tỉnh; không tổ chức hội đồng coi thi riêng cho giáo dục thường xuyên mà thi ghép giáo dục thường xuyên với giáo dục THPT trong cùng 01 HĐ coi thi, có phòng thi riêng cho giáo dục thương xuyên; giáo viên không chấm bài thi của học sinh trường mình; thí sinh được quyền phúc khảo bài thi, tuy nhiên thí sinh phải đóng lệ phí phúc khảo.

 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và giáo dục thường xuyên THPT năm 2012, toàn tỉnh Tiền Giang có 29 hội đồng coi thi ở 9 huyện thành thị, trừ huyện Tân Phú Đông; trong đó có 10 hội đồng coi thi hệ giáo dục thường xuyên kết hợp phổ thông, 19 hội đồng coi thi phổ thông. /.