Mittinh mừng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3

Ngày 20-3, Sở VH-TT&DL tổ chức Mittinh mừng Ngày Quốc tế Hạnh phúc. Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng trên 200 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn tỉnh đã tham dự.

Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3-2014 ở Việt Nam có chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”, hướng tới mục tiêu hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và cùng tạo ra môi trường sống, làm việc hạnh phúc hơn.

Việc tổ chức Ngày Quốc tế Hạnh phúc sẽ góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về vị trí, vai trò của gia đình; về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến gia đình; về quyền và nghĩa vụ của gia đình; về kỹ năng sống, cách tổ chức cuộc sống gia đình và xây dựng mối quan hệ gia đình; bình đẳng giới trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình;

Tăng cường hiệu quả công tác giáo dục về gia đình; tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động mọi người thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của gia đình và công tác gia đình, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam…

Phát biểu tại buổi Míttinh, ông Trần Thanh Đức nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các cấp, các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cần quan tâm đến công tác tổ chức, hướng dẫn, động viên mọi người cùng chú trọng xây dựng gia đình văn hóa và gia đình hạnh phúc.

Trong gia đình, ông bà, cha mẹ luôn là người mẫu mực, là tấm gương cho con cái noi theo để trên cơ sở đó hình thành được một lớp công dân có tính cách tốt, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và xã hội hiện nay…

Nguồn Báo Ấp Bắc