Mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2015

(THTG) Ngày 4/6, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang phối hợp với UBND huyện Gò Công Đông tổ chức buổi lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2015 tại UBND xã Tân Thành.

03

Ảnh: Trần Liêm

              Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam diễn ra từ ngày 1/6 đến ngày 8/6, với chủ đề: “Đại dương xanh, hành tinh xanh” nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự sống của nhân loại và tính cấp thiết của việc bảo vệ đại dương. Hưởng ứng Ngày đại dương thế giới  8/6 và thực hiện tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hàng năm là dịp để Việt Nam khẳng định tiềm lực lớn về kinh tế biển; thể hiện ý chí quyết tâm phát triển toàn diện ngành nghề biển, bảo vệ tài nguyên và môi trường vùng biển, đảo bền vững và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển.

Tiền Giang có bờ biển dài 32 km, qua tuyên truyền giúp người dân nâng cao ý thức và hành động của cộng đồng trong việc giữ gìn vệ sinh khu vực bờ biển để từng bước xây dựng hình tượng “Bãi biển Tân Thành Xanh- Sạch- Đẹp” thu hút được nhiều nhà đầu tư vào các lĩnh vực thủy sản, thương mại, du lịch góp phần phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ môi trường, cụ thể mỗi người dân có hành động bảo vệ môi trường tại nơi làm việc, tại gia đình và khu dân cư nơi mình đang sinh sống.

Thanh Thảo