Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Tiền Giang kỷ niệm 10 năm thành lập

(THTG) Ngày 26/5, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Tiền Giang kỷ niệm 10 năm thành lập, năm 2005-2015. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, ông Trần Thanh Đức, phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cùng đại diện lãnh đạo các Sở ban ngành trong tỉnh và Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật các tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Long An đến dự.

10 nam

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Tiền Giang là tổ chức chính trị xã hội của trí thức khoa học, công nghệ tỉnh. Có 26 hội thành viên và 7 đơn vị liên kết với trên 100 ngàn hội viên.

Qua 10 năm hoạt động, Liên hiệp các hội và các hội thành viên đã có bước chuyển biến mạnh, là cầu nối tập hợp, đoàn kết, tạo điều kiện và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và kỹ thuật trong việc phát huy trí tuệ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Tiền Giang. Liên hiệp các hội đã tổ chức nhiều hội thi sáng tạo kỹ thuật; cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên nhi đồng, với 77 giải pháp, trên 300 mô hình đoạt giải, trong đó nhiều giải pháp, mô hình được ứng dụng vào sản xuất, đời sống, lao động và học tập mang lại hiệu quả thiết thực. Bên cạnh đó, Liên hiệp các hội còn tham gia và có nhiều đóng góp tích cực vào hoạt động tư vấn xã hội, phản biện xã hội và giám định xã hội, tham gia các hội đồng thẫm định, xét duyệt, nghiệm thu đề tài, dự án, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Dịp này, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Tiền Giang đã vinh danh 4 hội viên tiêu biểu học vị là phó giáo sư, tiến sĩ có những công trình nghiên cứu và hoạt động khoa học, kỹ thuật được ứng dụng mang lại hiệu quả cao.

Phát biểu tại lễ niệm, ông Trần Thanh Đức, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chúc mừng những kết quả đạt được ở các hoạt động của Liên hiệp các Hội và mong rằng trong thời gian tới, Liên hiệp các hội tiếp tục phát triển lớn mạnh, ngày càng đoàn kết và nâng cao hơn nữa vai trò của hội thành viên trong hoạt động phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, thể hiện trách nhiệm của đội ngũ trí thức trong việc thực hiện các đề án kinh tế xã hội góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Tiền Giang./.

Thanh Xuân