Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Tiền Giang nhận Huân chương lao động hạng ba

       (THTG) Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Tiền Giang vừa tổ chức hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2013, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

           Đến dự có ông Trần Thế Ngọc – Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang, ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang. Trong năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Tiền Giang đã phát triển thêm 2 thành viên liên kết và nhiều hội viên mới, nâng đến nay tổng số Hội thành viên và đơn vị liên kết thuộc Liên hiệp Hội là 31 đơn vị với hơn 95.000 người. Hoạt động phản biện của Hội Liên hiệp đem lại hiệu quả rất lớn, tránh được sai sót và tiết kiệm, tham gia thẩm định, phản biện, nghiệm thu 57 đề tài nghiên cứu khoa học.

Untitled 1

Ông Trần Thanh Đức, phó chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội trong năm qua và đề nghị trong 2014, Hội cần đẩy mạnh các hoạt động khoa học công nghệ, và triển khai nhiều đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị thực tiễn cao. Phối hợp với các sở, ngành trong công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội và phổ biên kiến thức khoa học – công nghệ vào sản xuất và đời sống cho đội ngũ trí thức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

            Dịp này, các cá nhân và tập thể Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Tiền Giang vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch Nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có nhiều đóng góp trong công tác.

Thanh Xuân