Lễ trao học bổng cho sinh viên học sinh nghèo hiếu học

(THTG) Ngày 06/02,Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang phối hợp với Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh Tiền Giang tổ chức trao học bổng cho sinh viên học sinh nghèo, phấn đấu học tập và rèn luyện tốt trên địa bàn tỉnh.

Đợt này, các đơn vị đã trao 60 suất học bổng với tổng số tiền 95 triệu đồng, trong đó có 35 suất dành cho sinh viên, mỗi suất 2 triệu đồng và 25 suất dành cho học sinh mỗi suất 1 triệu đồng.

 Dự kiến trong năm 2013, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam VietinBank chi nhánh Tiền Giang sẽ đóng góp 500 triệu đồng cho quỹ học bổng Hội khuyến học Tỉnh Tiền Giang.