Lễ hội Xuân Hồng năm 2014 “Hiến máu đầu xuân-nhân lên hạnh phúc”

               (THTG) Cùng với các hoạt động kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ hội Xuân Hồng năm 2014 với thông điệp “Hiến máu đầu xuân-nhân lên hạnh phúc”

1

 Đây là chương trình tiếp nối với thông điệp “Hiến giọt máu đào – Trao niềm hi vọng”, được tổ chức tại Hà Nội từ 2008. Năm 2014, là năm đầu tiên tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ hội Xuân Hồng Với hơn 400 người đăng ký hiến máu tình nguyện, chủ yếu  là cán bộ, công nhân viên chức, đoàn viên thanh niên, và sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Hiến máu tình nguyện là việc làm nhân đạo có ý nghĩa xã hội sâu sắc, nhằm tăng cường số lượng máu cung cấp cho các bệnh viện đáp ứng yêu cầu truyền máu, điều trị cho bệnh nhân có nhu  cầu  truyền máu. Trong đợt này, bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang đã tiếp nhận 353 đơn vị máu, cung cấp cho bệnh viện và các cơ sở điều trị.

            Không chỉ có ý nghĩa trong hoạt động điều trị, cứu người, Lễ hội Xuân Hồng còn mang giá trị nhân văn phát huy truyền thống nhân ái trong cộng đồng nhất là giới trẻ.

Thu Thủy